Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  PaedDr. Adriana Veličová    
                                                              
Kontakt:                       velicova@azet.sk
                                       0918 534 025

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

  • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
  • každý piatok od 8.45 h do 9.45 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

  • každý piatok od 9.45 h do 10.45 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 


 

Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 01. 02. 2019

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 20. 02. 2019

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na učebné  a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28. 02. 2019

Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 

do 31. 03. 2019

Talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

25. 03. – 12. 04. 2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka

a matematiky

03. 04. a 04. 04. 2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory v SŠ

do 10. 04. 2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín

16. 04. a 17. 04. 2019

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov do SŠ vrátane osemročných gymnázií

do 20. 04. 2019

1. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13. 05. 2019

2. termín 1. kola prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16. 05. 2019

2. kolo prijímacích skúšok

18. 06. 2019

/použité skratky: SŠ – stredná školy, ZŠ – základná škola, ŠVS – školské výpočtové stredisko/


 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/2019


 


5056452

20.1.2019
Úvodná stránka