Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovno - vzdelávací proces

Zoznam metodických združení a predmetových komisií

Na škole pôsobia nasledovné predmetové komisie a metodické združenia:

PK slovenského jazyka a literatúry

PK cudzích jazykov

PK dejepisu a geografie

PK občianskej náuky, etickej výchovy, náboženskej výchovy a mediálnej výchovy

PK matematiky a informatiky

PK biológie, fyziky, chémie a environmentálnej výchovy

PK hudobnej výchovy,  výtvarnej výchovy,  technickej výchovy

PK telesnej výchovy a športovej prípravy

MZ 1. – 4. ročník

MZ ŠKD


 


5399861

15.10.2019
Úvodná stránka