Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úspechy v súťažiach a olympiádach

Úspechy v súťažiach a olympiádach

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl olympiád
Autor: škola

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl olympiád
Autor: škola

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl olympiád
Autor: škola

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských

Oceňovanie žiakov, úspešných riešiteľov školských kôl olympiád
Autor: škola


 
 

 

V týždni od 3.12. do 7.12 2018 sa v škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády.
Školského kola geografickej olympiády sa zúčastnilo spolu 82 žiakov - v kategórii G (5. ročník) 20 žiakov, v kategórii F (6., 7. ročník) 28 žiakov a v kategórii E (8., 9. ročník) 34 žiakov. Žiaci v každej kategórii umiestnení na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami a postupujú do okresného kola geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2019.

 • Kategória G (5. ročník)
  1. miesto - Modranská Tamara, V. A
  2. miesto - Hybská Nikoleta, V. A
  3. miesto - Grajciarová Tereza, V. A
 • Kategória F (6., 7. ročník)
  1. miesto - Valentíny Daniel, VI. B
  2. miesto - Rábely Alžbeta, VI. B
  3. miesto - Margočová Lara, VI. B
 • Kategória E (8., 9. ročník)
  1. miesto - Garaj Bruno, IX. B
  2. miesto - Laciková Ema, IX. A
  3. miesto - Marko Peter, VIII. B
 • Žiakov pripravovali: Mgr. Š. Ferianc, Mgr. B. Štímel

 

Výsledky školského kola olympiády v cudzích jazykoch:

 • Francúzsky jazyk:
  1. miesto - Grajciarová Nikola, IX. B
  2. miesto - Krížová Sandra, IX. B
  3. miesto - Pálková Ema, IX. B
 • Ruský jazyk:
  1. miesto - Ličková Tatiana, IX. A
  2. miesto - Rybošová Diana, VIII. A
  3. miesto - Uhlíková Zuzana, VIII. A
 • Nemecký jazyk:
  1. miesto - Golianová Erika, IX. B
  2. miesto - Pivarník Adam, VIII. B
  3. miesto - Madarászová Michaela, IX. A
                    Zlocha Jakub, VIII. A
 • Anglický jazyk, úroveň 1A:
  1. miesto - Chabadová Lívia, VI. A
  2. miesto - Margočová Lara, VI. B
  3. miesto - Štímelová Sofia, VI. A 
                    Černey Filip, VI. A
 • Anglický jazyk, úroveň 1B:
  1. miesto - Záchenský Peter, IX. B
  2. miesto - Horváthová Karolína, VIII. A
  3. miesto - Lacko Martin, VIII. A
 • Žiakov pripravovali: Mgr. M. Lukačková, Ing. M. Galbavá, Mgr. J. Hakelová, Mgr. G. Hofbauerová

V dňoch 12. a 13.12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo PYTAGORIÁDY, ktorého sa zúčastnilo 44 žiakov I. stupňa a 25 žiakov II. stupňa.

 • Kategória P3:                     
  1. miesto - Tomáš Jamriška, III.A (20 b)
  2. miesto - Marianna Rábely, III.A (18 b)       
  3. miesto - Laura Obročníková, III.A (17 b)
                    Alexandra Skladanová, III.A (15b) 
 • Kategória P4:
  1. miesto - Daniela Macková, IV A (23 b)
  2. miesto - Anna Modranská, IV.A (21 b)
  3. miesto - Natália Černeyová, IV.A (19 b)
                    Dominik Gibala, IV.B (17 b)
                    Martin Sásik, IV.B (16 b)
                    Katarína Dvorská, IV.B (15 b)
 • Kategória P5:    
  1. miesto - Andrej Paulovčík, V.A (12+7b)
  2. miesto - Matúš Zlocha, V.A (11+8 b)   
 • Kategória P6:  
  1. miesto - Tatiana Trnková, VI.B (16b)  
  2. miesto - Daniel Valentíny, VI.B (14b)                       
 • Kategória P7:  
  1. miesto - Lukáš Maliniak, VII.A (16 b)                           
 • Kategória P8:  
  1. miesto - Zuzana Uhlíková, VIII.A (19 b) 
 • Žiakov pripravovali: Mgr. M. Baldovská, Mgr. O. Pálková, Mgr. A. Cúttová

Dňa 08. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov – 5 z 8. ročníka, 6 z 9. ročníka. Súťaž  pozostávala z troch kôl. V prvom žiaci riešili vedomostný test, v druhom kole mali pretransformovať  text do určeného slohového útvaru a v treťom kole prednášali prejav na danú  tému.
Úspešnými riešiteľmi sa stali 9 žiaci, ktorí získali z celkového počtu 55 bodov minimálne 40.

 • Kategória C /8. – 9. ročník/.
  1. miesto: Tatiana Ličková, IX. A - zároveň postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 28.11.2018 v CVČ Domino vo Zvolene.
  2. miesto: Ema Laciková, IX. A
                   Valentína Ščípová, IX. B
  3. miesto: Ivana Ihringová, IX. A
 • Žiakov pripravovali: PaedDr. A. Veličová, Mgr. M. Kupcová, Mgr. E. Felixová

Technický talent.jpg

JAVOR - výtvarná a technická súťaž v priestoroch SOŠ drevárskej vo Zvolene.
V súťaži vo výrobe vtáčej búdky získala 1. miesto Bianka Vilhanová z IX. B.
Gratulujeme!

DSC_0895.JPG

Dňa 12. 02. 2019 sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády, kategória C v CVČ Domino vo Zvolene. Ema Laciková z IX. A obsadila 2. miesto v posterovej časti s prácou Mýty a fakty o diabetes mellitus. V teoreticko - praktickej časti školu reprezentovala Tatiana Ličková z IX. A triedy. Gratulujeme! Na súťaž pripravovala Ing. M. Galbavá.


 


5411037

20.10.2019
Úvodná stránka