Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úspechy v súťažiach 2013/2014

26.9.2013 – družstvo dievčat v zložení Natália Almásyová – VII. B, Henrieta Kokošová – VIII. A, Kristína Staviarska – IX. A a družstvo chlapcov v zložení Dávid Gašpar, Richard Jankovič – VIII. A, Richard Dúbravský – IX. B sa zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo v ZŠ, M. Rázusa vo Zvolene. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 2. mieste a družstvo dievčat na 4. mieste.

So školským časopisom Mantinel sme sa zapojili do XV. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov  PRO  SLAVIS  2013, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline.

4.11.2013 – družstvo chlapcov v zložení Matej Baniar – VII. B, Samuel Antalík – VII. B a Norbert Kováč – VIII. B v školskom kole v stolnom tenise, ktoré sa konalo v ZŠ na Budči, obsadilo  3. miesto.

5.11.2013 – družstvo chlapcov sa zúčastnilo školského kola v basketbale na VI. ZŠ vo Zvolene, kde zvíťazilo a postúpilo do obvodného kola, v ktorom 25.11.2013 obsadilo 2. miesto.

21.11.2013 – školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. C, 1. miesto – Nikola Vantuchová – IX. A, 2. miesto – Alan Bielik – VIII. B, 3. miesto – Maroš Čabák – VIII. A.

22.11.2013 – Vedecká konferencia PINK HARMONY ACADEMY – so svojou prezentáciu Modrá planéta Zem Peter Ivan zo VI. A obsadil 1. miesto, Damián Korečko a Dalibor Dvorský sa s prezentáciou Papierové tajomstvá umiestnili na 3.  mieste.

25.11.2013 – školské kolo olympiády z ruského jazyka, kat. A 1 / 8. – 9. ročník /, 1. miesto – Martin Magdolen – IX. B, 2. miesto – Dominik Martuš – IX. B, 3. miesto – Patrik Marcinek – IX. B.

26.11.2013 – školské kolo olympiády z nemeckého jazyka, kat. B 1 / 8. a 9. ročník /, 1. miesto – Vanesa Tomašovičová – VIII. A, 2. miesto – Maroš Čabák – VIII. A, 3. miesto – Peter Zdycha – IX. A a Adam Výbošťok – IX. B.

27.11.2013 – školské kolo olympiády z anglického jazyka, kat. A 1 / 5. – 7. ročník /, 1. miesto – Matúš Ivanko – VII. B, 2. miesto – Kamila Bienska – VI. A, 3. miesto – Adam Berkeš – V. B, kat. B 1 / 8. – 9. ročník /, 1. miesto – Adam Výbošťok – IX. B, 2. miesto Richard Roško – VIII. A, 3. miesto – Rastislav Šavrnoch – IX. B.

27.11.2013 – na Majstrovstvách obvodu v v basketbale starších žiačok, ktoré sa konalo na IX. ZŠ vo Zvolene družstvo našich žiačok obsadilo 4. miesto.

3.12.2013 – žiaci VIII. A triedy Maroš Čabák, Richard Roško, Bohumil Martikán a Šimon Šablatúra sa v CVČ Domino vo Zvolene zúčastnili obvodného kola technickej olympiády, kat. B, ktorá sa uskutočnila na ZŠ, Hrnčiarska1 vo Zvolene.

2. – 6.12.2013 – školské kolo geografickej olympiády – umiestnenie:
5. ročník: 1.  Martin Žabka – V. A
                  2.  Katarína Krétová – V. B
                  3.  Martin Gibala – V. A
6. ročník: 1.  Kamila Bienska - VI. A
                  2.  Peter Ivan - VI. A
                  3.  Katarína Oklepková  - VI. A
7. ročník: 1.  Adam Bielak - VII. A 
                  2.  Andrej Nagy - VII. B
                  3.  Andrej Barančok - VII. A
8. ročník: 1.  Dávid Čačko - VIII. A
                  2.  Marián Gelatka - VIII. A
                  3.  Maroš Čabák - VIII. A
9. ročník: 1.  Silvia Mlynáriková - IX. A
                  2.  Branislav Kicko - IX. B
                  3.  Lukáš Šovčík -  IX. A

10. – 11.12.2013- školské kolo Pytagoriády, kat. P 3 – P 8 – umiestnenie:
kategória P3:   1. miesto  - Miroslav Medo, III. B
                           2. miesto  - Radka Jarošová, III. A
                           3. miesto  - Jakub Zlocha, III. A
                           4. miesto  - Kristína Pivolusková, III. B
kategória P4:   1. miesto  - Martin Paulovčík, IV. C
kategória P5:   1. miesto  - Matúš Kosec, V. B
                           2. miesto - Adam Berkeš, V. A
                           3. - 4. miesto  - Martin Valentíny, VI. A
                           3. - 4. miesto  - Branislav Štímel, V. A
kategória P6:  1. miesto  - Dominik Uhlík, VI. A
kategória P7:  1. miesto  - Matúš Ivanko, VII. B
kategória P8:  1. miesto  - Marián Gelatka, VIII. A

9.1.2014 – družstvo starších žiakov v obvodnom kole vo volejbale, ktoré sa konalo  na ZŠ, D. Savia vo Zvolene, obsadilo 2. miesto.

V priebehu januára sme sa zapojili do súťaže Najlepšia protidrogová nástenka.

15.1.2014 – v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v CVČ Domino vo Zvolene,  obsadil Matúš Ivanko zo VII. B 6. miesto a Adam Výbošťok z IX. B 11. miesto.

22.1.2014 – Adam Berkeš z V. B, Samuel Štímel z V. A a Patrik Marcinek z IX. B sa zúčastnili obvodného kola olympiády z matematiky na III. ZŠ vo Zvolene.

V mesiaci november sa uskutočnili školské kolá olympiád v cudzom jazyku.

25.11.2013 - Olympiáda v ruskom jazyku
                   1. Martin Magdolen, IX.B
                   2. Dominik Martuš, IX.B
                   3. Patrik Marcinek, IX.B

26.11.2013 - Olympiáda v nemeckom jazyku
                   1. Vanesa Tomašovičová, VIII.A
                   2. Maroš Čabák, VIII.A
                   3. Peter Zdycha, IX.A a Adam Výbošťok, IX.B

27.11.2013 - Olympiáda v anglickom jazyku
kategória 1A       1. Matúš Ivanko, VII.B
                              2. Kamila Bienska, VI.A
                              3. Adam Berkeš, V.B
kategória 1B       1. Adam Výbošťok, IX.B
                               2. Richard Roško, VIII.A
                               3. Rastislav Šavrnoch, IX.B

Matúš Ivanko a Adam Výbošťok postupujú do okresného kola v anglickom jazyku a Martin Magdolen postupuje priamo do krajského kola olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 10.12.- 11.12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo PYTAGORIÁDY, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov 1. stupňa a 75 žiakov 2. stupňa.

Úspešní riešitelia:
Kategória P3:   1. miesto  - Miroslav Medo, III.B (10 b  + 10 b)
                            2. miesto  - Radka Jarošová, III.A (10 b  + 10 b)
                            3. miesto  - Jakub Zlocha, III.A (10 b  + 9 b)
                            4. miesto  - Kristína Pivolusková, III.B (10b  + 6 b)
Kategória P4:   1. miesto  - Martin Paulovčík, IV.C (12 b  + 5 b)
Kategória P5:   1. miesto  - Matúš Kosec, V.B (10 b  + 8 b)
                           2. miesto - Adam Berkeš, V.B (11 b  + 6 b)
                           3.-4. miesto  - Martin Valentíny, V.A (10 b  + 7 b)
                           3.-4. miesto  - Samuel Štímel, V. A (10b  + 7 b)
Kategória P6:   1. miesto  - Dominik Uhlík, VI. A (10 b  + 8 b)
Kategória P7:   1. miesto  - Matúš Ivanko, VII.B (10 b  + 6 b)
Kategória P8:   1. miesto  - Marián Gelatka, VIII.A (10 b  + 6 b)

Dňa 6.2.2014 sa v ZŠ D. Savia vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády.
Umiestnenie našich žiakov:
5. ročník: 14. Katarína Krétová V.B, 20. Martin Žabka V.A
7. ročník: 17. Andrej Nagy VII.B, 19 Adam Bielak VII.B
8. ročník: 19. Dávid Čačko VIII.A, 20. Marián Gelatka VIII.A
9. ročník: 6. Branislav Kicko, 20. Silvia Mlynáriková
Žiaci 6. ročníka sa z dôvodu LVVK nezúčastnili.

Spevácka súťaž NAJ HLAS pre žiakov II. stupňa, ktorá sa uskutočnila 26. 03. 2014.
1. miesto Anita Andriamarosonová
2. miesto Nikola Kmeťová
3. miesto Paulína Nováková, Emília Bacsová, Kristína Palianová

7.2.2014 – Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – PaedDr. A. Veličová – členka odbornej komisie

11.2.2014 – Vedomostný kvíz zo SJL – Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene – IX. A

14.2.2014 – Vedomostný kvíz zo SJL – Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene – IX. B

19.3.2014  - školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
V II. kategórii / 4. – 6. ročník / a v III. kategórii / 7. – 9. ročník / súťažilo spolu 27 žiakov.
V prednese poézie súťažilo 15 žiakov, 10 v II. kategórii a 5 v III. kategórii.
Umiestnenie:
II. kategória:
1. miesto  Veronika Kvasnová – IV. B
2. miesto Simona Výbohová – V. A
3. miesto Martin Gibala – V. A
III. kategória:
1. miesto Šimon Šablatúra – VIII. A
2. miesto Patrik Glaich – VIII. A
3. miesto Patrícia Mistríková – VIII. A

V prednese prózy súťažilo 12 žiakov, 11 v II. kategórii, 1 v III. kategórii
Umiestnenie:
II. kategória
1. miesto Kristián Druga – VI. A
2. miesto Simona Kubičinová – IV. C
3. miesto Ela Mojžišová – IV. B
III. kategória
nebolo udelené žiadne miesto

Dňa 5.2.2014 prebehlo obvodné kolo biologickej olympiády, kategória C v CVČ Domino vo Zvolene.
Zúčastnili sa naši dvaja žiaci zo 7.B a to Alexandra Gallová v posterovej časti.  V silnej konkurencii prezentovala projekt ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE O ODPADOCH, pričom obsadila 3.miesto.Andrej Nagy súťažil v teoreticko - praktickej časti ako najmladší účastník olympiády, kde sa pokúsil  riešiť veľmi  náročné úlohy.Účastníkom ďakujeme a gratulujeme k umiestneniu.

18.3.2013 – súťaž v umeleckom prednese prózy Kováčova Bystrica – Kristián Druga – V. B – 1. miesto

3.4.2014 –  okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – CVČ Domino vo Zvolene – II. kategória – próza – K. Druga, VI. A – I. miesto – postup do regionálneho kola.

3.4.2014 –  celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica –  próza – K. Druga, VI. A – III. miesto – súťaž nie je postupová

15.4.2014 – regionálna súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2014 – CVČ Domino vo Zvolene – súťažiť pôjde K. Druga, VI. A


 


5399824

15.10.2019
Úvodná stránka