Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úspechy v súťažiach 2012/2013

4.10. 2012 – Bež a vyhraj – Námestie SNP vo Zvolene
Miešané družstvo chlapcov a dievčat  v zložení Svetlana Báťková, Natália Almásyová, Kristína Staviarska, Henrieta Kokošová, Mária Nemcová, Kristián Lunter, Frederik Dúbravský, Patrik Strelec, Radovan Záhumenský, Filip Zastko získalo 6. miesto.

5.10.2012 – Obvodné kolo v cezpoľnom behu – VI. ZŠ, M. Rázusa vo Zvolene
V kategórii dievčat súťažilo spolu 11 družstiev / 40 žiačok /, z našej školy to boli Henrieta Kokošová  zo 7.A, Kristína Staviarska z 8.A a Mária Nemcová z 9.A. Družstvo v tomto zložení získalo 5. miesto.
V kategórii chlapcov súťažilo spolu 9 družstiev / 34 žiakov /, z našej školy to boli Richard Dúbravský z 8.B, Michal Krajč a Frederik Dúbravský z 9.C. Družstvo v tomto zložení získalo 4. miesto.

11.10.2012 – plavecká štafeta –  Mestská plaváreň vo Zvolene
Družstvo 30 žiakov z našej školy získalo 4. miesto.

17.10.2012 – školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – kategória A1
1.miesto – Adam Výbošťok – 8.B
2.miesto – Peter Zdycha  – 8.A
3.miesto – Filip Zastko – 8.A
4.miesto –  Dorotka Rybová – 8.A

18.10.2012 – krajské kolo súťaže mladých moderátorov – amatérov  Sárova Bystrica
Súťaže v interpretácii reklamného textu, čítaní spravodajského textu, moderovaní bloku relácie a interview s hosťom sa zúčastnili Kristián Lunter z 9.C a Kristína Pašková z 9.B, ktorá získala pochvalu poroty za čítanie a interpretáciu spravodajského textu..

26.10.2012 – školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Kategória  1A – V. – VII. ročník           1. miesto – neudelené
                                                                 2. miesto – Richard Barcík – V.B – 23 bodov
                                                                                       Richard Jankovič – VII.A – 23 bodov
                                                                 3. miesto – Richard Roško – VII.A – 20 bodov

Kategória  1B – VIII. – IX. ročník         1. miesto – Barbora Priwitzerová – IX.A – 41 bodov
                                                                 2. miesto – Adam Výbošťok – VIII.B – 32 bodov
                                                                 3. miesto – Radovan Perlác – VIII.B – 29 bodov
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sme sa zapojili do 9. ročníka celoslovenskej  čitateľskej súťaže  ČÍTAJME   S OSMIJANKOM. Cieľom súťaže je prostredníctvom ôsmich literárnych hádaniek predstaviť hodnotné diela slovenskej i svetovej literatúry. Súťažné otázky napomáhajú rozvoju čítania s porozumením a ponúkajú inovatívne formy práce s literárnym textom. Do súťaže sme sa zapojili so žiakmi V.B a VII.A triedy

7.11.2012 – obvodné kolo v bedmintone – ZŠ Sliač – družstvo v zložení Michal Krajč a Kristián Lunter z IX.C získalo 10. miesto.

13.11.2012 – školské kolo v basketbale – družstvo žiakov z IX.C postúpilo do obvodného kola.

21.11.2012 – školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C / 8. - 9.  ročník / - súťažilo 15 žiakov
1. miesto: Barbora Priwitzerová – IX.A
2. miesto: Karin Kostolanská – IX. A
3. miesto: Beáta Hanesová – IX.A

Víťazka postúpila do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13.12.2012 v CVČ Domino vo Zvolene.

Zapojili sme sa do  literárnej a fotografickej súťaže Svet okolo nás, ktorú vyhlásila SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž zameriava pozornosť žiakov na problémy životného prostredia a potrebu jeho aktívnej ochrany.

10. – 14.12.2012 – školské kolo geografickej olympiády v 5. - 9. ročníku. Žiakov 5., 6. ročníka, VII.B a IX.C triedy pripravoval Mgr. B. Štímel, žiakov VII.A, IX.A a IX.B a 8. ročníka Mgr. Š. Ferianc. Spolu sa školského kola zúčastnilo 88 žiakov, v 5. ročníku 20, v 6. ročníku 10, v 7. ročníku 24, vo 8. ročníku 22 a v 9. ročníku 12 žiakov. Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2013.
Výsledky:
5. ročník: 1. Jozef Pribylina – V.B
                  2. Kamila Bienska – V.B
                  3. Peter Ivan – V.B

6. ročník: 1. Patrik Zastko – VI.B
                 2. Natália Almásyová – VI.B
                 3. Vanesa Luptáková – VI.B
7. ročník: 1. Richard Roško – VII.A
                  2. Juraj Čecha – VII.B
                  3. Maroš Čabák – VII.A
8. ročník: 1. Nikola Vantuchová – VIII.A
                 2. Dominik Martuš – VIII.B
                 3. Lukáš Grašúr – VIII.A
9. ročník: 1. Alexandra Šajbanová – IX.A
                 2. Karin Kostolanská – IX.A
                 3. Rastislav Hajdúch – IX.A

11.12.2012 – školské kolo vo florbale mladších žiakov na IX. ZŠ / Orion Florbal Cup /. Družstvo v zložení Michal Ivan, Martin Pospíšil zo VII.B, Jakub Bindas, Patrik Ďurčov, Patrik Halama, Alek Ivan, Martin Magdolen, Dominik Martuš, Erik Török z VIII.B zápasy so žiakmi z IX.  a    III. ZŠ vyhralo  a postúpilo do ďalšieho kola.

11. – 12.12.2012 – školské kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 35 žiakov I. stupňa a 48 žiakov II. stupňa.
Úspešní riešitelia:
Kategória P 3: P. Záchenský -  III.B
Kategória P 4: K. Krétová – IV.A
                          A. Berkeš – IV. A
                          P. Výboh – IV.C
                          M. Valentíny – IV.C
Kategória P 5: J. Pribylina – V.B
                           K. Druga – V.B
Kategória P 6: M. Ivanko – VI.B
Kategória P 7: -
Kategória P 8: D. Martuš – VIII.B
                           P. Marcinek – VIII.B
                           F. Zastko – VIII.A
                           R. Perlác – VIII.B

13.12.2012 – okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnila sa ho víťazka školského kola Barbora Priwitzerová z IX.A.

13.12.2012 – školské kolo vo florbale starších žiakov. Družstvo v zložení:Matej Hunčík, Patrik Marcinek, Richard Dúbravský  z VIII.B, Michal Krajč, Kristián Lunter, Mikuláš Mosný, Tomáš Ondris, Samuel Priatka, Tomáš Trnka z IX.C vyhralo a postúpilo  do ďalšieho kola.

18.12.2012 – školské kolo v stolnom tenise na ZŠ v Sliači.  Družstvo v zložení Samuel Antalík  zo VI.B, Erik Šebeň, Tomáš Trnka, Tomáš Ondris z IX.C vyhralo všetky zápasy proti družstvu zo ZŠ Sliač a postúpilo do obvodného kola, ktoré sa bude  konať 9.1.2013 na ZŠ, sv. D. Savia vo Zvolene.

18.12.2012 – plavecká štafeta – Mestská plaváreň vo Zvolene.  Zúčastnilo sa družstvo v zložení Jozef Pribylina, Adrián Lacko, Richard Barcík, Tamara Oravcová, Katarína Oklepková z V.B  a Natália Almásyová zo VI.B.

5.1. 2013 o13.00 hod CVČ – Domino vo Zvolene bolo organizátorom  13. ročníka  „Novoročného  turnaja I.stupňa ZŠ v inifutbale.“
Prihlásilo sa 6 družstiev okresu Zvolen. ZŠ Pliešovce napokon na turnaj neprišla.Hralo sa systém každý s každým, 10 zápasov.
Umiestnenie: 1.miesto-ZŠ J. Alexyho, Zvolen
                          2.miesto-ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
                          3.miesto-ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
Najlepším brankár: Jakub Škurla /III.ZŠ /
Najlepší strelci : Alexander Stratil / III.ZŠ,9 gólov/
                               Matúš Jakuba / ZŠ J.Alexyho,9 gólov/
Najlepší hráč :    Patrícia Mudráková / I.ZŠ /

9.1.2013 – obvodné kolo v stolnom tenise – ZŠ, D. Savia, Zvolen  – družstvo v zložení Tomáš Ondris, Tomás Trnka, Samuel Antalík, Erik Šebeň z IX.C získalo 4. miesto.

15.1.2013 – školské kolo vo volejbala – ZŠ, Dobrá Niva - družstvo žiakov z IX. C nepostúpilo do obvodného kola.

15.1.2013 – školské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko – II. kategória / 4. - 5. ročník / - Simona Chmelařová – V. B – 2. miesto


17.1.2013 – obvodné kolo olympiády z anglického jazyka  –  CVČ Domino Zvolen - Barbora Priwitzerová – IX. A – 4. miesto

6.2.2013 – obvodné kolo biologickej olympiády – kategória C – CVČ Domino vo Zvolene – Peter Zdycha – VIII. A – 4. miesto, Michaela Žigová – VIII. A – 5. miesto

7.2.2013 – regionálne kolo geografickej olympiády – ZŠ, D. Savia vo Zvolene
kategória I / 5. ročník / - Eva Mojžišová – V. B – 19. miesto, Nikola Kmeťová – V.B – 21. miesto
kategória H / 6. ročník a 1. ročník OG / - Sebastián Sásik – VI. B – 17. miesto
kategória G / 7. ročník / - Juraj Čecha - VII. B - 18. miesto, Richard Roško - VII. A - 20. miesto
kategória F / 8. ročník / - Nikola Vantuchová - VIII. A - 12. miesto, Dominik Martuš - VIII. B - 13. miesto
kategória E / 9. ročník / - Beáta Hanesová - IX. A - 15. miesto

15.2.2013 - školské kolo chemickej olympiády -  kategória DZ / 9. ročník /
                   1. miesto - Karin Kostolanská - IX. A
                   2. miesto - Beáta Hanesová - IX. A
                   3. miesto - Kristína Pašková - IX. B

- priebežne – zapojili sme sa do  literárnej a fotografickej súťaže Svet okolo nás, ktorú vyhlásila SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž zameriava pozornosť žiakov na problémy životného prostredia a potrebu jeho aktívnej ochrany. Do súťaže sme poslali 5 literárnych príspevkov od 1 žiačky z VIII. A a 4 žiakov z VIII. B a fotografie 1 žiaka z VIII. B.
 

Svet okolo nás – súťaž vyhlásená SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pre žiakov 8. – 9. ročníka  - vo fotografickej súťaži v internetovom hlasovaní obsadil Jakub Dubina z VIII.B 1. miesto a získal 3-dňový pobyt formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle

6.3.2013 – Majstrovstvá obvodu starších žiakov vo florbale – Sliač – 1. miesto – postup do regionálneho kola

14.3.2013 – Majstrovstvá obvodu mladších žiakov vo florbale – ZŠ D. Savia vo Zvolene – 1. miesto – postup do regionálneho kola

15.3.2013 – obvodné kolo chemickej olympiády – VI. ZŠ – Karin Kostolanská z IX.A obsadila 15. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou


20.3.2013 – školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – súťažilo 26 žiakov
II. kategória / 5. – 7. ročník / - poézia: 1. miesto – Šimon Šablatúra – VII.A
                                                                   2. miesto – Patrik Zastko – VI.B
                                                                   3. miesto – Vanesa Luptáková – VI.B
                          
                                                 -  próza:   1. miesto – Kristián Druga – V.B

III. kategória / 8. – 9. ročník / - poézia:  1. miesto – Martin Magdolen – VIII.B
                                                                     2. miesto – Nikola Olšiaková – VIII.A
                                                                     3. miesto – Pavlína Nováková – VIII.A

                                                    - próza:   1. miesto – Martin Hrčka – VIII.B
                                                                     2. miesto – Zuzana Pevná – VIII.A


21.3.2013 – Kráľ detských čitateľov – Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene – Eva Fomínová zo VI.A bola ocenená ako jedna z najaktívnejších čitateliek

21.3.2013 – Rozprávkové divadielko – KD Vígľaš -  žiaci divadelného krúžku – 4. miesto

18.3.2013 – súťaž v umeleckom prednese prózy Kováčova Bystrica – Kristián Druga – V. B –
1. miesto.

3.4.2013 – obvodné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín – CVČ Domino
vo Zvolene – II. kategória / 5. – 7. ročník / - poézia – Šimon Šablatúra – VII.A – 3. miesto,
próza – Kristián Druga – V. B – 1. miesto.

11.4.2013 – regionálne kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín - CVČ
Domino vo Zvolene – II. kategória / 5. – 7. ročník / - Kristián Druga – V. B – 2. miesto.

12.4.2013 - školské kolo v minifutbale – ml. žiaci – postup do obvodného kola.

16.4.2013 - regionálne kolo vo florbale – st., ml. žiaci – Dudince – postup do krajského kola.

19.4.2013 - školské kolo biologickej olympiády, kat. D – Alexandra Gallová a Matúš Ivanko
zo VI. B postúpili do obvodného kola.

26.4.2013 sa 3 žiačky z IX. A zúčastnili súťaže Stratený kľúč od pevnosti Pustý Hrad, kde
obsadili 4. miesto.

30.4.2013obvodné kolo v rétorike – CVČ Domino vo Zvolene – súťažili Matúš Ivanko zo
VI.B a Alan Bielik zo VII. B.

30.4.2013 Mgr. M. Fabriková poslala do súťaže Čítajme s Osmijankom Osmiknihu, ktorú
vytvorili v rámci hodín literatúry žiaci V. B.

Zapojili sme sa do literárnej súťaže Les ukrytý v knihe a do literárnej súťaže o olympizme

„ Šport je krásny, neberte nám ilúzie!“ .

16.5.2013 – obvodné kolo biologickej olympiády, kategória D – CVČ Domino – Alexandra Gallová, VI. B – 1. miesto v  projektovej časti a 10. miesto v teoreticko-praktickej časti, Matúš Ivanko, VI. B – 7. miesto v teoreticko-praktickej časti

30.5.2013 – 4-členné družstvo žiakov z VIII. B / Samuel  Arvay, Alek Ivan, Partik  Marcinek, Patrik Halama /  sa na VI. ZŠ zúčastnili  športovo – brannej  súťaže, ktorú organizovala  Mestská  polícia vo Zvolene. Obsadili 4. miesto.

22.5.2013 obvodné kolo v ľahkej atletike starších žiakov – ZŠ, Nám. mládeže vo Zvolene – umiestnenie:
- družstvo chlapcov – 1. miesto
- beh na 60 m -  Tomáš Dolinský, IX. C – 1. miesto
- vrh guľou – Tomáš  Dolinský, IX. C – 2. miesto
                        Michal Kulišek, IX. C – 3. miesto
- skok do výšky – Filip Zastko, VIII. A – 2. miesto
                               Juraj Pročka, IX. C – 3. miesto
- hod kriketovou loptičkou – Matej Hunčík, VIII. B – 1. miesto
- štafeta na 4 x 60 m – Matej Hunčík, VIII. B, Rastislav Hajdúch, IX. A, Tomáš Dolinský, IX. C, 
                                         Kristián Lunter, IX. C – 1. miesto

4.6.2013 – krajské kolo v ľahkej atletike  starších žiakov – Štiavničky – Banská Bystrica – družstvo chlapcov / Filip Zastko – VIII. A, Matej Hunčík, Patrik Halama – VIII. B, Rastislav Hajdúch – IX. A, Tomáš Dolinský, Michal Kulíšek, Juraj Pročka, Frederik Dúbravský, Michal Krajč, Kristián Lunter – IX. C / obsadilo 5. miesto.

5.6.2013 – obvodné kolo v ľahkej atletike mladších žiakov – IX. ZŠ, umiestnenia žiakov:
- Patrik Zastko, VI. B – skok do výšky – 3. miesto
- Natália Almásyová, VI. B – beh na 600 m – 3. miesto
- štafeta chlapcov na 4 x 60 m  / Denis Franka, Patrik Zastko, VI. B, Henrich Kamenský, Šimon
                                                         Orzságh, VII. B/ - 1. miesto

6.6.2013 – Spoznaj a chráň – Arborétum Borová  Hora – družstvo žiačok z VIII. A / Nikola Olšiaková, Dorota Rybová, Paula Nováková, Michaela Žigová / - 10. miesto

Žiaci V. B s p. učiteľkou Mgr. M. Fabrikovou získali veľkú pochvalu od poroty „ za odvahu, že vstúpili do najväčšieho čitateľského klubu na Slovensku a zapojili sa do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom“. Žiaci dostali pekné vecné odmeny.

V priebehu apríla sme sa zapojili do 3. ročníka celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, ktorú organizuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. V súťaži o Naj lesnú knihu kategórii starších žiakov – próza získal Erik  Török z VIII. B 2. miesto s prózou Pád do žihľavy na Magure. V kategórii starších žiakov – tvorba plagátu získal Igor Ivanec z VIII. B  tiež 2. miesto. Žiaci sa spolu s vyučujúcou PaedDr. A. Veličovou zúčastnia slávnostného vyhodnotenia súťaže dňa 25.6.2013 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene, kde im budú odovzdané vecné ceny.
 


 

 


 

 


 


5411094

21.10.2019
Úvodná stránka