Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správaj sa normálne

LogoSprávaj sa normálne Flozofiou projektu je skutočnosť, že policajt v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje žiakom piatych ročníkov základných škôl za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Prvou z nich je téma "Priatelia policajti", ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je "Kto kradne, je zlodej", ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy "A pôjdeš v tom s nami". Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou "Správaj sa normálne" a "To musíš vedieť", ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí "Zákerná droga" ; "Bingo! ... za moje peniaze!" a "Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!", ktorých spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na výherných automatoch, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Ďalšou pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky "Odpáľ to do vzduchu!". Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie "Každý je iný!", ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Na záver získajú deti OSVEDČENIE o absolvovaní projektu a malý vecný darček.


 


5411045

20.10.2019
Úvodná stránka