Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský klub detí

Oznamy

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou .
Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ Mesto Zvolen. Výška mesačného príspevku je 8,- €.


Príspevok sa  uhrádza  do  20.  dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do  ŠKD  v priebehu  školského  roka,  za  prvý  mesiac dochádzky  sa  príspevok  uhrádza  vždy  do  troch  pracovných  dní  odo  dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza:
a)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi alebo  mu  bola  ÚPSVaR  schválená dotácia  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
b) pri prerušení alebo obmedzení prevádzky ŠKD v čase letných prázdnin,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub  súčasťou  o ukončenie  dochádzky  dieťaťa  do  ŠKD  a  riaditeľ  vydá  písomný  súhlas s ukončením dochádzky; v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0016 3444 4054

Dieťa môže skončiť dochádzku do školského klubu detí, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca
(§ 9 ods. 2 vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe).Dokument o stanovení výšky úhrady za príspevok ŠKD si môžete pozrieť a stiahnuť TU:

V mesiaci FEBRUÁR nás čaká:

  • 27. 02. 2019 - karneval ŠKD

 

Zrealizované aktivity:

  • 12. 09. 2018 športové  hry v rámci európskeho týždňa športu
  • 17. 09.-21. 09. 2018 - Bezpečne do školy-aktivity zamerané na dopravnú výchovu
  • 15. - 19. 10. 2018 - zber papiera
  • 24. 10. 2018 - Svetlonos
  • 31. 10. 2018 - Šarkaniáda - Gavurky
  • 06. 12. 2018 - Mikuláš
  • 13. 12. 2018 - vianočný stánok s výrobkami ŠKD
  • 16. 01. 2019 - návšteva filmového predstavenia v kine (Grinch)
  • 17. 01. 2019 - tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cestách v Krajskej knižnici Ľ. Štúra

 

Vyhodnotenie zberu papiera


 

Školský klub Úsmev

Tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cest

Tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cestách v Krajskej knižnici Ľ. Štúra
Autor: škola

Tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cest

Tretie oddelenie navštívilo výstavu Biblia na cestách v Krajskej knižnici Ľ. Štúra
Autor: škola

Návšteva filmového predstavenia Grinch v kine, 16.

Návšteva filmového predstavenia Grinch v kine, 16. 01. 2019
Autor: škola

Návšteva filmového predstavenia Grinch v kine, 16.

Návšteva filmového predstavenia Grinch v kine, 16. 01. 2019
Autor: škola


 
 

 
1271383 1271382 1271328 1271329 1271322 1271325 1271326 1271327 1251619 1251618 1251617 1246717 1246690 1246689 1246688 1246687 1246683 1246684 1246685 1246686 1232786 1232785 1232784 1232782 1232781 1232779 1182231 1182232 1182233 1182234 1182235 1182236 1182237 1182238 1182230 1164703 1164704 1164705 1164706 1164707 1164702 1164701 1155017 1155016 1155015 1155014 1155013 1155012 1149681 1149682 1149683 1149684 1149685 1144587 1144588 1144589 1144590 1144591 1144592 1144593 1144594 1144595 1144195 1142607 1142606 1142605 1142604 1142603 1142602 1125722 1125723 1125724 1125726 1125727 1125728 1125729 1125730 1125731 1107344 1107345 1107346 1107347 1107348 1107349 1107350 1107351 1107352 1107353 1101106 1101105 1101104 1101103 1101102 1083733 1083734 1083735 1083736 1083737 1083738 1083730 1083739 1083729 1083728 1083727 1083726 1083725 1083724 1083723 1083732 1083721 1083720 1083731 1083718 1083717 1083714 1083722 1083710 1083713 1076266 1076265 1075994 1075992 1075991 1018597 1018598 1018599 1018600 1018601 1018602 1018603 1015194 1015195 1015196 1015197 1015193 1015192 1015191 1015190 999504 999505 999506 999507 999508 999509 986954 986955 986956 986957 986958 986959 965149 965150 965151 965152 965153 965154 965155 964545 964546 964547 964548 964549 964550 964551 964552 957723 957724 957685 957686 957688 957689 945055 945048 945038 945039 945040 945041 945042 945043 945044 945045 945046 945037 945036 945035 945034 945033 945032 945031 945030 945029 945028 945027 945026 938826 938827 938828 938829 938830 938831 938832 938833 938834 938835 938836 938837 938838 938839 938840 938841 938842 938843 930719 930710 930701 930720 930708 930707 930706 930705 930704 922533 922534 922535 922536 922537 922538 922539 922540 890347 890346 890345 890344 890343 897399 897398 897397 897396 897395 897394 883313 883312 883311 883310 883309 883308 875017 875018 875019 875020 875021 875022 875023 871123 871124 871125 871126 871127 871128 871129 871130 871133 871131 871132 868516 868517 868518 868519 868520 868521 868522 868523 868524 868525 868526 868527 868528 868529 859033 859034 859035 859036 859037 859038 859039 859040 859041 859042 831659 831660 831661 831662 831663 831664 831665 831666 831667 831668 831669 831670 831658 831657 831656 831655 831653 831654 831652 831651 831650 831649 814363 813220 813221 813222 813223 813224 813225 813226 813227 813228 813229 813230 813231 813232 813233 813239 813238 813237 813235 813236 813234 796746 796747 796748 796749 796750 796751 796752 796753 796754 795174 795175 795176 795177 795178 795179 795180 795181 795182 795183 795070 795071 795072 795073 795074 795075 795076 795077 795078 795079 792020 792021 792022 792023 792024 792025 792026 792027 792028 792029 792030 792031 792032 792033 792034 792035 792036 792037 792038 792039 792040 792041 789778 789779 789780 789781 789782 789783 789784 789785 789786 786797 786798 786799 786802 786801 786800 786803 786804 786805 786806 786807 781891 781892 781893 781894 781911 781912 781895 781896 781897 781898 781899 781900 781901 782332 782333 782334 782335 782336 782337 779677 779678 779679 779680 779681 779682 779683 779684 779685 779686 779687 779688 779689 766522 766521 766525 766523 766524 766527 766526 752515 752516 752517 752518 752519 752520 752521 752522 752523 752524 744950 744951 744952 744953 744954 744955 744956 744957 744958 742688 742689 742690 742691 742692 742693 742694 742695 742696 742697 742718 742719 742720 742721 742722 742723 742724 742725 742726 742727 742728 742729 734187 734188 734189 734190 734191 734192 734193 734199 734202 734194 734195 734196 734197 734198 734200 734201 733107 733098 733100 733101 733102 733099 733103 733105 733106 733104 733108 733109 733110 733111 733112 732020 732019 732021 732022 710541 710542 710543 710544 710545 710546 710547 710548 710549 664426 664425 664424 664423 664422 664421 664420 664419 664418 610353 610354 610355 610356 610357 610358 610359 610360 610361 610362 596056 596057 596058 596059 596060 596061 596062 596063 596064 564430 564432 564431 564428 552076 552077 552078 551107 551108 551109 551110 551111 551112 551101 551102 551103 551104 551105 551106 532110 532109 532111 532112 532113 532231 532232 532234 532235 532233 500260 500261 500262 500263 500264 500265 500266 500267 500268 500269 500271 500270 500272 500273 500274 500275 500276 500277 500278 500653 500654 500655 463321 463322 463323 463324 463325 463326 463327 463313 463314 463316 463317 463318 463319 463320 455308 455309 455310 455311 455312 455313 453928 453929 453930 453923 453924 453925 453926 453927 451066 451067 451068 451069 450934 450935 450936 450937 450938 443660 443661 443662 443663 443655 443656 443657 443658 443659 437489 437490 437491 437492 437493 437494 437495 437497 437498 437499 437500 437502 437501 437496 437504 437503 432038 432034 432035 432036 432037 432039 425741 425744 425745 421810 421811 421812 421813 421814 421815 422501 422502 422503 422504 422506 422505 422507 422508 422509 422510 422513 422514 422515 417153 417154 417155 417156 417158 417159 417160 417161 417162 417163 417195 417196 417197 417198 417199 417200 417201 417202 417203 417204 418258 418260 418261 418262 418263 418264 522939 522940 522941 522942 522943 522944 522945 522946 522947 522948 522949 522950 522951 522952 522953 522954 522955 522956 564439 567754 567755 567756 567757 567758 567759 567760 567761 596305 596306 596307 596308 623619 623620 623621 623622 623623 623624 623625 623626 623627 623628 623629 639601 639602 639603 639604 639605 639606 639607 639608 639609 649388 649389 649390 649391 649392 663007 663008 663009 663010 663011 663012

 

Rozdelenie oddelení v ŠKD v školskom roku 2018/2019

I.   oddelenie   vychovávateľka Eva Šimunová
II.  oddelenie   vychovávateľka Erika Čankyová
III. oddelenie   vychovávateľka Miroslava Farbiaková

 


 

Ponuka klubovej činnosti 2018/2019

Záujmové vzdelávanie budeme rozvíjať počas celého školského roku touto  klubovou činnosťou: 

Šikovníček - výtvarné techniky

Malý záchranár - prvá pomoc pri úraze

Ruský jazyk- základy jazyka

Čítajko- pravidelná návšteva knižnice


 

Časový rozvrh činnosti ŠKD

06.00 hod. - 07.30 hod.  - ranná činnosť

11.30 hod. - 14.00 hod.  - podľa oddelení: obedy, oddychovo-relaxačná činnosť, záujmová činnosť

14.00 hod. - 15.00 hod.  - rekreačná činnosť

15.00 hod. - 16.00 hod.  - vzdelávacia činnosť, klubová činnosť

16.00 hod. - 17.00 hod.  - voľné hry detí


 


5117004

22.2.2019
Úvodná stránka