Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Škola priateľská k deťom

                    

 

Projekt ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

Pomocou stanovených krotérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.
Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Pre žiakov vytvárame priestor pre aktívnu participáciu.
Je im poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, učia sa preberať zodpovednosť za mnohé aktivity a pričom navzájom sa učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. práve samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní prostredia priateľského k deťom.

Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu.

Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie nasledujúcich kritérií:

Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
Školenie o programe pre celý personál školy
Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
Práva detí v školskom vzdelávacom programe
Participácia detí na chode školy
Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy
Sekciu Škola priateľská k deťom, ako i jednotlivé kritériá si môžete pozrieť priamo na oficiálnej stránke UNICEF pre Slovensko.

 

Linka detskej istoty

116 111

Poradenská Linka detskej istoty (LDI) je tu pre všetky deti na Slovensku na bezplatnom čísle 116 111.
Môže na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť.
Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí.
Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, víkendov aj prázdnin.
Hlavným cieľom Linky detskej istoty je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.


 

Roztancovaná Jednotka

Bežný Európan si nedokáže umyť ruky za 30 sekúnd, deti v Ugande to stihnú bez problémov. Ak vôbec majú nejaký prístup k vode. Pitná voda, obedy v školách, sociálne zariadenia...to všetko sú pre slovenské deti úplne bežné veci, no nie pre africké deti. Celosvetová organizácia Unicef pomáha deťom na celom svete, každoročne v rámci Týždňa modrého gombíka zbierajú dobrovoľníci po celom Slovensku financie na pomoc pre deti . Tohto roku sme sa aj my stali dobrovoľníkmi Unicefu a vo zvolenských uliciach sme pomáhali zbierať na pitnú vodu pre deti v Ugande.  V rámci nášho Dňa modrého gombíka sme na školskom dvore zorganizovali akciu pre rodičov, učiteľov, zamestnancov školy, žiakov, odbor školstva. Na choreografiu tanečníka Jara Bekra sme si všetci spoločne zatancovali a podporili sme správnu vec.

Učitelia a žiaci Jednotky ukázali zmysel pre správnu vec a súcit aj na veľkej školskej akcii Vianoce s Jednotkou. Žiaci vlastnoručne vyrobili rôzne ikebany, sviečky, ozdoby, ktoré na podujatí predávali. Celý výťažok z predaja poputoval do Unicefu na pomoc africkým deťom. V rámci projektu Škola priateľská k deťom v spolupráci s Unicef sme na škole zorganizovali množstvo akcií. Žiaci pracovali s Dohovorom o právach dieťaťa, aby vedeli, že okrem povinností majú aj svoje práva. Podieľajú sa na chode školy prostredníctvom Žiackeho parlamentu, zúčastňujú sa spoločných rodičovských združení, kde spolu s vyučujúcimi a rodičmi riešia výchovno-vzdelávacie problémy. Vedomosti o právach detí si doplnil aj personál školy na školení. Celá vízia a zameranie projektu je obsiahnutá aj v Školskom vzdelávacom programe, kde dôraz kladieme na potreby, práva žiaka, jeho participáciu na chode školy. Pomáhať na našej škole je nám blízke a určite v tom budeme pokračovať aj v nasledujúcich školských rokoch

Mgr. Martina Balocová


 

Projekt Škola priateľská deťom

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťo

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťom, 8.4. 2014
Autor: škola

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťo

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťom, 8.4. 2014
Autor: škola

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťo

Rodičovské združenie-projekt Škola priateľská deťom, 8.4. 2014
Autor: škola


 


5411097

21.10.2019
Úvodná stránka