Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018
Autor: škola

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018
Autor: škola

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018

Mobilné planetárium, 08. 11. 2018
Autor: škola

Mikuláš

Mikuláš


 
 
Mikuláš

Mikuláš
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola


 
 
Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola


 
 
Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola


 
 
Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018

Vianočné popoludnie s rodičmi, 12. 12. 2018
Autor: škola

Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018

Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018
Autor: škola

Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018

Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018
Autor: škola


 
 
Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018

Čítanie pre deti s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018
Autor: škola

Seminár s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018

Seminár s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018
Autor: škola

Seminár s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018

Seminár s Tiborom Hujdičom, 18. 12. 2018
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola


 
 
Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola


 
 
Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola


 
 
Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019

Spoznávame stopy zvierat v snehu, 23. 01. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola


 
 
Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola

Kurz keramiky, 04. 02. 2019

Kurz keramiky, 04. 02. 2019
Autor: škola


 
 

 
Položky 1-40 z 43

Škola inkluzionistov

V júni 2018 sme získali grant z Nadácie pre deti Slovenska a spolu s 19 inými školami z celého Slovenska sme sa zapojili do projektu Škola inkluzionistov. Náš projekt sa usiluje o vytváranie inkluzívneho prostredia akceptovaním princípu, že každé dieťa je prínosom pre ostatných a svojou odlišnosťou je obohatením nielen pre vzdelávanie, ale aj pre prípravu na život. Ako efektívny nástroj inkluzívneho vzdelávania využívame vyučovacie metódy, ktoré zabezpečujú skúsenostné t.j. zážitkové učenie (sa), rozvoj zodpovednosti a sebahodnoty žiakov. Projekt je zameraný najmä na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a najmä deti z marginalizovanej rómskej komunity (MRK), ktoré majú často obmedzený prístup k podnetnému prostrediu poskytujúcemu dobré predpoklady na úspešné vzdelávanie. Povinný 0.ročník pre deti zo SZP a MRK umožňuje týmto deťom rýchlo a efektívne minimalizovať tento hendikep, avšak len za predpokladu kvalitného a podnetného školského prostredia. Cieľom nášho projektu je preto vytvorenie takéhoto prostredia s čo najväčším dôrazom na zážitkové vzdelávanie a úspešný začiatok školského života.

V rámci projektu Škola inkluzionistov sme v školskom roku 2018/2019 zorganizovali nasledovné aktivity:

 • Mobilné planetárium (2018-11-08)
 • Vianočné popoludnie s rodičmi (2018-12-12)
 • Dňa 12.12. 2018 (v stredu) o 11: 45 sa v 0. A uskutočnilo vianočné popoludnie, na ktoré boli pozvaní aj rodičia. Žiaci spolu zaspievali 4 vianočné piesne. Doprovod na klavíri im robila triedna p. učiteľka Katarína Kršjaková. Potom sa žiaci spolu so svojimi rodičmi pustili do zdobenia vianočných medovníčkov. Príjemnú vianočnú atmosféru dotvárala vôňa punču a melódie kolied. Spolu sme strávili príjemný predvianočný čas.
 • Čítanie s Mrkvičkom – dramatizované čítanie s p. Tiborom Hujdičom s následným seminárom pre učiteľov s témou rozvoja čitateľskej gramotnosti (2018-12-18)
 • V utorok 18.12. 2018 nás navštívil známy propagátor čítania pán Tibor Hujdič.  Počas troch vyučovacích hodín deťom na prvom stupni pútavo čítal rôzne príbehy z kníh, ktoré si zo sebou priniesol. Deti aj učitelia zažili vďaka jeho dramatizovanému čítaniu veľa zábavy. V poobedných hodinách viedol p. Hujdič pre učiteľov školy a aj pozvaných hostí zaujímavý seminár o rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a dozvedeli sme sa veľa užitočných tipov, ako záujem o čítanie u detí podporiť. V závere seminára p. Hujdič predviedol ukážkovú hodinu, kde nám predviedol, ako môžeme na hodinách pracovať s textom.
 • Spoznávame stopy zvierat v snehu (2019-01-23)
 • S pani Annou Bariakovou zo Štátnej ochrany prírody (správa CHKO Poľana so sídlom vo Zvolene) sme sa učili rozoznávať stopy zvierat.
 • Kurz keramiky (2019-02-04 )

 
Skola_inkluzionistov.pdf(9.8 MB)Škola inkluzionistov


5399809

15.10.2019
Úvodná stránka