Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty KomPrax na Jednotke

Projekty KomPrax

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola


 
 
Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola


 
 
Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2

Stretnutie kolégia Zelenej školy v CEEV Zaježová 2014
Autor: škola


 

Projekty KomPrax na Jednotke

 

Dňa 9. mája 2014 naši prváci zažili Daltonské vyučovanie v prírode na Lunterovom ranči na Kráľovej pri Zvolene. Spojili tak príjemné s užitočným. Okrem toho, že sa veľa naučili, projektovali a hrali sa didaktické hry, zajazdili si aj na koníkoch a vyspovedali jazdeckých inštruktorov, čím prepojili teóriu s praxou. O deň neskôr žiaci navštevujúci turistický krúžok absolvovali Aktívny deň na vidieku. Počas turistiky prešli trasu Sekierska dolina - Zaježová - Kráľová a deň zavŕšili rôznymi pohybovými aktivitami.
Tieto malé projekty boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Odkazy na videá, kde uvidíte, ako super sa naši žiaci mali:
Daltonské vyučovanie v prírode
Aktívny deň na vidieku

Olympijský deň detí

http://zv-podujatia.com/2014/06/16/vo-zvolene-sa-konali-skolske-olympijske-hry/

 

Kolégium Zelenej školy sa stretlo 6. až 7. októbra 2014  v Centre environmentálnej a etickej výchovy v Zaježovej.
O zábavu nebola núdza, pretože sme mali množstvo aktivít, ktoré rozvíjali spoluprácu, komunikáciu a prezentačné zručnosti.
Zároveň sme pracovali na plnení našich povinností a úloh z akčného plánu,  v ktorom nám pomohlo rovesnícke vzdelávanie.
Nechýbala debata  o recyklácii, triedení, odpade a ECO taškách. Voľný  čas sme si spríjemnili prechádzkami, posedením v čajovni
a najmä rozprávaním. Naše vzdelávanie nebolo brané formou učenia sa v školských laviciach, ale skôr ako zábava,
cez ktorú sme sa dozvedeli o mnohých veciach. Uprostred prírody nám sociálne siete, mobilné telefóny a tablety vôbec nechýbali.
Zelená škola nás naučila pracovať v skupinách a zodpovednosti za zverené úlohy. Sme pripravení motivovať a zaktivizovať
svojich spolužiakov cez pripravované aktivity na Deň Zeme a Svetový deň vody. Naším cieľom však nie sú len akcie,
ale najmä to, aby sme učili iných ľudí ako zanechať po sebe čo najmenšiu ekostopu a byť pre nich pozitívnym  príkladom.

Zelená škola - Stretnime sa, spoznajme sa! 

Zelená škola - Učme sa navzájom!


 


5411034

20.10.2019
Úvodná stránka