Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Hrajisko

Projekt Hrajisko

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 
 
Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018

Realizácia projektu Hrajisko, 02. 06. 2018
Autor: škola


 

Projekt Hrajisko

V sobotu 02. 06. 2018 skupina štyroch desiatok nadšených ľudí zo ZŠ, P. Jilemnického 1 vo Zvolene - žiaci, rodičia a pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy - realizovala projekt Hrajisko. Projektový zámer podala Rada rodičov pri ZŠ v rámci výzvy Mesta Zvolen - Zvolen mesto (pre) mladých 2018 - a získala pre školu grant vo výške 400 €. Zámerom projektu bolo, aby sa prostredníctvom svojpomocnej revitalizácie školského dvora vytvorili optimálnejšie podmienky pre športovo - herné zázemie a zónu aktívneho oddychu.
Ďakujeme všetkým, ktorí vo svojom voľnom čase prišli pomôcť na súčasnom asfaltovom školskom ihrisku a dvore zhotoviť "maľované" športoviská, ktoré budú žiaci využívať na vyučovaní telesnej a športovej výchovy a na voľnočasové aktivity ŠKD, záujmových útvarov a v mimoškolskej činnosti. Žiaci majú k dispozícii ihrisko na hádzanú, futbal, prehadzovanú a viacero farebných plošných hier na športovo-relaxačné vyžitie na voľný čas (skákacie hry - škôlky, húseničková abeceda, skákacia matematika, mini atletická dráha - opičia dráha, labyrint, TWISTER, šachovnica a i.). Pracovná atmosféra všetkých realizátorov projektu bola umocnená nádherným slnečným počasím, príjemnou hudbou a chutným občerstvením. Podarilo sa zrealizovať všetko, čo sme si predsavzali. Všetci odchádzali domov s pocitom spokojnosti a šťastia, že urobili kus dobrej práce na zlepšenie podmienok pre žiakov školy.
Škola ďakuje všetkým žiakom a rodičom, ktorí prišli pomôcť s realizáciou tohto projektu. Ďakuje tiež za podporu zástupcom zriaďovateľa a členom rady školy, ktorí svojou účasťou prišli projekt podporiť.

Mgr. Anna Cúttová, riaditeľka školy


 


5411087

21.10.2019
Úvodná stránka