Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Comenius

Logo SAAIC


 

COMENIUS - multileterálne školské partnerstvo

V auguste 2011 bol našej škole Národnou agentúrou SAAIC schválený projekt v rámci „Programu celoživotného vzdelávania - podprogramu COMENIUS - Školské partnerstvá.“
Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka, spoznávať kultúru, život a vyučovanie v rôznych európskych krajinách, odbúravať predsudky a vytvárať podmienky pre porozumenie a spoluprácu . Partnerstvá trvajú dva roky. V našom prípade sa jedná o multilaterálne partnerstvo štyroch škôl z rôznych krajín.
V rámci tohto projektu bude škole poskytnutý grant získaný prostredníctvom Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) –  Národná agentúra SAAIC, ktorá má na starosti realizáciu jednotlivých programov pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR.


 

COMENIUS - náš projekt

Názov projektu: Klimatické zmeny v Európe

Klimatické zmeny nepoznajú hranice a týkajú sa všetkých európskych krajín.
Vo všetkých zúčastnených partnerských krajinách pozorujeme čoraz viac extrémne stavy počasia ako napr. víchrice, extrémne horúčavy spojené so suchom, silné dažde, snehové záveje, posun ročných období. Stále pribúda nebezpečenstvo spôsobené povodňami. Žiaci prichádzajú do styku s touto témou a zároveň zisťujú možnosti svojho vlastného konania. Téma nášho projektu sa dotýka všetkých partnerských krajín, mala by sa jej preto venovať na vyučovaní vo všetkých európskych krajinách väčšia pozornosť.

Trvanie projektu: 1.8. 2011 – 31.7. 2013

Naši partneri:
Basisschool Het Hoge - Vorden - Holandsko - hlavný koordinátor  http://www.hethoge.nl/

Staatliche Grundschule Steinheid - Nemecko http://www.gs-steinheid.de/index.html

Bredon Hill Middle School - Ashton under Hill - Anglicko http://www.bredon.worcs.sch.uk/

Ciele projektu:
Zlepšenie kvality vyučovania – zmena štruktúry vyučovania a učenia sa, výmena skúseností a vyučovacích materiálov, stelesnenie európskych myšlienok v regióne, venovanie pozornosti európsky závažnej téme klimatických zmien, ktorá sa dotýka všetkých.


 

Záverečná prezentácia projektu

Záverečná prezentácia projektu.


 


5411017

20.10.2019
Úvodná stránka