Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PRINED v médiách

JEDNOTKA pomáha žiakom

V rámci projektu PRINED (Národný projekt inkluzívnej edukácie) majú žiaci ZŠ P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene možnosť tráviť čas aj po vyučovaní v škole pri príprave na ďalší deň a tiež pri voľnočasových aktivitách. Do tohto projektu sa ZŠ zapojila s úmyslom vytvoriť  priestor pre nový, revolučný prístup vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vytvára sa tak priestor na to, aby sa nie žiak prispôsoboval škole, ale aby bola škola schopná vychovávať akékoľvek dieťa, teda aj to z rómskej osady. Dôležitým aspektom bolo zavedenie celodenného výchovného systému, keď po skončení vyučovania žiaci zostanú v škole ešte ďalšie tri hodiny.  Zaujímavou a inovatívnou formou inkluzívny tím, v zložení školský psychológ, špeciálny pedagóg, 2 sociálni pedagógovia a 2 pedagogickí asistenti, udržiava deti čo najdlhšie v škole a umožňuje im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň potrebnú k zlepšeniu ich prospechu. Venujú sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú dlhší čas.  Taktiež je dôležitá práca v teréne s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a sú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky, s cieľom  pomôcť ich lepšej pripravenosti realizovaním určitých prípravných kurzov. Úlohou asistentov je pomáhať učiteľom a dosiahnuť užšiu spoluprácu školy s rodinou rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Inkluzívny model vzdelávania na ZŠ P.Jilemnického 1813/1 vo Zvolene má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu.


 


5399900

15.10.2019
Úvodná stránka