Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad najvýraznejšich úspechov za uplynulé školské roky

Škola od svojich začiatkov podporovala talentovaných žiakov a umožňovala im realizovať sa v rôznych súťažiach a olympiádach od školských po celoštátne kolá. Naši žiaci sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach v športových a vedomostných súťažiach. Vymenovať všetkých úspešných žiakov nie je možné. Pripomeňme si aspoň najlepších:
Lýdia Mesárošová - v školskom roku 1970/1971 obsadila 3. miesto vo finále Majstrovstiev ČSSR vo vedomostnej súťaži v nemeckom jazyku, ktorá sa konala v Prahe.
Blanka Lejsalová - v školskom roku 1993/1994 ako víťazka okresného kola v olympiáde anglického jazyka obsadila 4. miesto v krajskom kole.
Gustáv Bízik - v školskom roku 1993/1994 ako víťaz okresného kola v olympiáde francúzskeho jazyka obsadil 2. miesto v krajskom kole.
Marián Schubert - v školskom roku 1993/1994 úspešne reprezentoval školu na celoslovenskom finále v programovaní.
Jarmila Androvičová - v školskom roku 1994/1995 ako víťazka okresného a krajského kola v literárnej súťaži "Rozprávkové vretienko" nás reprezentovala v celoslovenskom finále s medzinárodnou účasťou a obdržala diplom za pozoruhodný výkon.
Adela Androvičová - v školskom roku 1997/1998 ako víťazka okresného a krajského kola v literárnej súťaži "Rozprávkové vretienko" nás reprezentovala v celoslovenskom finále.
Lenka Baldovská - v školskom roku 1997/1998 ako víťazka okresného kola obsadila 1. miesto v regionálnom kole hudobnej súťaže "Slovenský slávik".
Peter Mercell - v školských rokoch 1999/2000 a 2000/2001 obsadil 1. miesto v rámci Slovenska v medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN.
Ján Smolka - v školských rokoch 1999/2000 a 2000/2001 ako víťaz okresných kôl úspešne reprezentoval školu v krajskom kole biologickej olympiády. V školskom roku 2000/2001 obsadil 6. miesto v krajskom kole geografickej olympiády.
Juraj Vacek - v rokoch 2000, 2001 a 2002 obsadil 1. miesto v rámci SR v matematickom korešpondenčnom seminári. V uvedenom období úspešne reprezentoval školu v matematickej olympiáde.
Mária Lorinčíková - v roku 2007 úspešne reprezentovala SR vo svetovom finále tanečnej súťaže Bailando v Mexiku, kde s moderátorom televízie Markíza Patrikom Švajdom obsadili vynikajúce 4. miesto.

  Úspechy v športe 
 
      Škola dosahovala veľmi dobré výsledky v športových súťažiach. Okrem úspechov v ľadovom hokeji, ktoré uvádzame v samostatnej časti, bola podporovaná športová všestrannosť. Svedčí o tom prvé miesto, v školských rokoch 1979/1980 a 1984/1985 v rámci škôl Zvolenského okresu, v súťaži o najvšestrannejšiu ZŠ v masovej telesnej výchove a množstvo získaných zlatých odznakov zdatnosti. V školskom 1976/1977 družstvo mladších žiakov, ako víťaz okresného kola o Pohár Československého rozhlasu v ľahkej atletike, obsadilo 2. miesto v krajskom kole. Veľmi pekné umiestnenie získalo aj družstvo starších žiakov v športovej gymnastike, ktoré v školskom roku 1976/1977 ako víťaz okresného kola získalo prvenstvo na majstrovstvách Stredoslovenského kraja. V školskom roku 1979/1980 družstvo žiakov v hádzanej prešlo víťazne cez obvodné, okresné a krajské kolo a reprezentovalo našu školu v celoslovenskom finále. V šk. r. 2002/2003 družstvá mladších žiakov v hokejbale vyhrali okresné aj krajské kolo a postúpili do celoslovenského finále, kde obsadili 1. miesto a stali sa majstrami Slovenska. V šk. r. 2003/2004 družstvo starších žiakov obsadilo 2. miesto na majstrovstvách Slovenska.
Z jednotlivcov je treba vyzdvihnúť:
Jozefa Kuceja, ktorý v rokoch 1978 až 1980 úspešne reprezentoval školu v ľahkej atletike a v roku 1980 obsadil na majstrovstvách ČSSR 12. miesto v behu na 1500 m.
Zdena Brestiča, ktorý v roku 1980 obsadil na majstrovstvách Slovenska v ĽA vo vrhu guľou 4. miesto a na Majstrovstvách ČSSR v ĽA 6. miesto.
Jána Bayera , majster kraja v odznaku zdatnosti.
Viliama Didiáša, ktorý v roku 1988 sa stal majstrom Slovenska v odznaku zdatnosti.
Evu Záchenskú, ktorá v roku 1988 obsadila 7. miesto na Majstrovstvách Slovenska v odznaku zdatnosti.
Danu Daxnerovú, ktorá v roku 1988 obsadila 2. miesto v Stredoslovenskom kraji v plávaní.
   

     Koncom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov škola dosahovala veľmi dobré výsledky v alpskom lyžovaní. Pravidelne sa cez soboty organizovali lyžiarske výcviky, ktoré vo veľkej miere prispeli k zdokonaľovaniu mnohých žiakov v lyžovaní. Ich zásluhou, ale aj zásluhou rodičov, nasledovní žiaci reprezentovali školu v mnohých okresných lyžiarskych pretekoch a obsadzovali popredné miesta: Igor Chovan, Zuzana Chovanová, Milan Hofbauer, Miroslav Hofbauer, Michal Greštiak, Norbert Šalát, Katarína Kamenská, Jana Slivková, Alena Šebeňová a Monika Maňkovská.
     Za dosiahnuté úspechy je potrebné sa poďakovať učiteľom telesnej výchovy Mgr. Jozefíne Holej a Mgr. Milanovi Purdekovi, ale aj ostatným pedagogickým pracovníkom za ich úsilie a obetavosť pri príprave žiakov. Škola vychovala niekoľko jednotlivcov, ktorí reprezentovali našu vlasť na významných svetových športových podujatiach a OH:
Jozef Kucej - ľahká atletika: OH 1988, 1992, 1996,
Elena Kaliská - kanoistika - vodný slalom K-1: OH 1996, 2000 (4. miesto), 2004 (zlatá olympijská medaila), OH 2008 v Pekingu (zlatá medaila)
Gabriela Stacherová - kanoistika - vodný slalom K-1: OH 2000 (11. miesto), OH 2004,
Vladimír Slamka - streľba TRAP: OH 1996 (6. miesto),
Pavol Bartík - volejbal,
Jakub Joščák - volejbal, (najlepší volejbalista Slovenska za rok 2004)
Lenka Dlhopolcová - tenis.
 


 


5411098

21.10.2019
Úvodná stránka