Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Exkurzie, tematické vychádzky, súťaže a iné aktivity plánované na školský rok 2018/2019

Olympiády a  súťaže, ktoré plánujeme realizovať v školskom roku 2018/2019

Talentovaných a nadaných žiakov školy budeme zapájať do všetkých obvodných súťaží a olympiád podľa termínovníka obvodných súťaží  a kalendára športových súťaží zasielaných CVČ Domino vo Zvolene (súťaže zabezpečované IUVENTOU www.iuventa.sk, www.olympiady.sk, MŠ VVaŠ SR www.minedu.ek a www.skolskysport.sk). Organizačne ich budú zabezpečovať predsedovia PK a MZ a zástupcovia riaditeľky školy.


 

Informácie o škole v prírode, plaveckom, lyžiarskom, korčuliarskom kurze a kurze spoločenských tancov

NÁZOV ROČNÍK TERMÍN MIESTO

Plavecký výcvik

Z: Mgr. M. Helcmanová

Z: Mgr. I. Segedyová

prvý a tretí ročník, 
 

šiesty ročník

máj 2019 Mestské kúpele Zvolen

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
(základný, dochádzajúci)

Z: Mgr. F. Sladkovská


tretí ročník,

štvrtý ročník
február 2019 Selce, Čachovo

Selce, Čachovo

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
(zdokonaľovací, pobytový)

Z: Mgr. B. Štímel

siedmy február 2019 Selce, Čachovo

Škola v prírode

Z: Mgr. J. Holá

druhý a štvrtý ročník 6.-10. mája 2019 Sebechleby

Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

Z: TU IX. A, IX. B Mgr. O. Pálková, Mgr. E. Felixová

deviaty ročník október - december 2018 Zvolen, Tanečná škola Zuzana
Korčuliarsky výcvik
Z: TU Mgr. M. Helcmanová
tretí ročník december 2018, január 2019 Mestská ľadová plocha, 
ZŠ Zvolen

Korčuliarsky výcvik

Z: TU IV.A a IV.B   Mgr. F. Sladkovská, Mgr. J. Holá

štvrtý ročník január, február 2019 Mestská ľadová plocha, 
ZŠ Zvolen

Športový program je doplnený voliteľným predmetom pohybová príprava v 1. až 5. ročníku, ktorým je posilnené vyučovanie telesnej a športovej výchovy. V rámci pohybovej prípravy žiaci budú nacvičovať základy športov: tenis, prehadzovaná, futbal, atletika, badminton, stolný tenis, florbal, tanečný fitness program - zumba, cvičenie s fitloptami, overballom, bossu loptami, cvičenie jogy a strečingu.

Žiaci sa môžu zdokonaľovať a rozvíjať svoje športové zručnosti v športových záujmových krúžkoch (viď. menu Krúžky).


 


5311500

22.8.2019
Úvodná stránka