Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Exkurzie, tematické vychádzky, súťaže a iné aktivity plánované na školský rok 2019/2020

Olympiády a  súťaže, ktoré plánujeme realizovať v školskom roku 2019/2020

Talentovaných a nadaných žiakov školy budeme zapájať do všetkých obvodných súťaží a olympiád podľa termínovníka obvodných súťaží  a kalendára športových súťaží zasielaných CVČ Domino vo Zvolene (súťaže zabezpečované IUVENTOU www.iuventa.sk, www.olympiady.sk, MŠ VVaŠ SR www.minedu.ek a www.skolskysport.sk). Organizačne ich budú zabezpečovať predsedovia PK a MZ a zástupcovia riaditeľky školy.


 


5411089

21.10.2019
Úvodná stránka