Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Environmentálny program Zelená škola

Environmentálny program Zelená škola - fotogaléria

Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola

Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola

Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola

Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola


 
 
Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola

Lesnícke dni, 20. 04. 2018

Lesnícke dni, 20. 04. 2018
Autor: škola

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018
Autor: škola

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018
Autor: škola


 
 
Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018
Autor: škola

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018
Autor: škola

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018

Spolu vyzbierame viac, 5. ročník, 12. 04. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola


 
 
Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola


 
 
Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola


 
 
Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu

Svetový deň vody - exkurzia VDV Hať Povodie Hronu, 4., 5. a 6. ročník, 22. 03. 2018
Autor: škola

Ekotopfilm, V. A, V. B, VI. A a VII. A, 20. 03. 20

Ekotopfilm, V. A, V. B, VI. A a VII. A, 20. 03. 2018
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola


 
 
Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola


 
 
Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stu

Svetový deň vody 2017 - enviroaktivity na II. stupni
Autor: škola

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola


 
 
Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016

Rodinná farma Podzámčok, 24. 06. 2016
Autor: škola


 
 
Deň Zeme 2016 - čistenie dvora, ŠKD

Deň Zeme 2016 - čistenie dvora, ŠKD
Autor: škola

Deň Zeme 2016 - čistenie dvora, ŠKD

Deň Zeme 2016 - čistenie dvora, ŠKD
Autor: škola

Deň Zeme - akcia Spolu vyzbierame viac!

Deň Zeme - akcia Spolu vyzbierame viac!
Autor: škola

Deň Zeme - akcia Spolu vyzbierame viac!

Deň Zeme - akcia Spolu vyzbierame viac!
Autor: škola


 
 

 
Položky 1-40 z 203

Environmentálny program Zelená škola

 

                   

 

Staňte sa súčasťou programu Zelená škola, programu určeného pre ľudí,
ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.
Buďte aj Vy zmenou, ktorú chcete vidieť vo svojom okolí.

 


Naša škola sa v školských rokoch 2013/2015 zapojila do medzinárodného programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

 


 

Dňa 05. 10. 2016 sa v Bratislave konala slávnostná CERTIFIKÁCIA Zelenej školy, kde naša škola získala vlajku a certifikát Zelenej školy. Ocenenie boli prevziať zástupcovia z kolégia Zelenej školy, Adam Berkeš, VIII. B a Kamila Bienska, IX. A spolu s koordinátorkou programu p. u. M. Galbavou a p. riaditeľkou A. Cúttovou. Tešíme sa z úspechu a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich snahu v environmentálnom programe Zelená škola.
Kompletný článok si môžete prečítať TU
Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke! 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)

                                                                    

Dňa 30. 05. 2016 sa na Starej radnici vo Zvolene konala 
konferencia DETI PRE MESTO ZVOLEN ako súčasť projektu "Mestská sieť pre mladých". 
Úvodný príhovor mala primátorka mesta Zvolen, Ing. Lenka Balkovičová.
Konferencia bola o príbehoch menších aj väčších, ktorí sa rozhodli urobiť niečo dobré v prospech ostatných,
v prospech prírody, životného prostredia a svojej komunity. Aj keď mladí ľudia a deti budú znášať dôsledky dnešných rozhodnutí dospelých, málokedy majú možnosť do tohto rozhodovania zasiahnuť. Pritom mnohí z najmladších obyvateľov nášho mesta vedia nielen veľmi dobre problémy pomenovať, ale sa aj podieľať na ich riešení, venovať svoj čas a energiu zlepšovaniu svojho mesta, svojej komunity. 
Školu reprezentovali Kamila Bienska a Žofia Dávidová, VIII. A s prezentáciou Environmentálni experti.
 

                                           


 


 

Kolégium Zelenej školy 2015/2016

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing. Maja Galbavá
CEEV Živica: Ing. Mirka Piláriková
I. stupeň:  Mgr. Majka Danihelová
II. stupeň: Mgr. Erika Felixová
ŠKD: Mirka Farbiaková

Zástupcovia žiakov:
3. ročník            Alžbetka Pivolusková, Libuška Štulrajterová 
6. ročník            Sima Čižmáriková
7. ročník            Katka Krétová, Mirka Leštáková, Maťo Valentíny, Adam Berkeš, Sima Výbohová
8. ročník            Kamila Bienska, Žofia Dávidová, Katka Oklepková, Tamara Oravcová, Roberta Berkyová, Martin Zdycha, Dominik Uhlík
9. ročník            Alexandra Gallová

Kolégium je podporované a spolupracuje s vedením školy – pani riaditeľkou školy Mgr. Annou Cúttovou,
zástupcami školy Mgr. Štefanom Feriancom a Mgr. Jánom Margóčom, pedagogickými
a nepedagogickými pracovníkmi školy a ostatnými žiakmi Jednotky.
 


 

Kolégium Zelenej školy 2014/2015

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing. Maja Galbavá
CEEV Živica: Ing. Mirka Piláriková
I. stupeň:  Mgr. Majka Danihelová
II. stupeň: Mgr. Erika Felixová
ŠKD: Mirka Farbiaková

Zástupcovia žiakov:
5. ročník            Sima Kubičinová, Sima Čižmáriková
6. ročník            Sára Haviarová, Mirka Leštáková, Maťo Valentíny, Benjamín Slovík, Sima Výbohová
7. ročník            Kamila Bienska, Žofia Dávidová, Kristián Druga, Peter Ivan, Tomáš Hudec, Martin Zdycha
8. ročník            Natália Almásyová, Alexandra Gallová

Kolégium je podporované a spolupracuje s vedením školy – pani riaditeľkou školy Mgr. Annou Cúttovou,
zástupcami školy Mgr. Štefanom Feriancom a Mgr. Blankou Shubertovou, pedagogickými
a nepedagogickými pracovníkmi školy a ostatnými žiakmi Jednotky.

 


 

Environmentálny audit školy

SWOT_analyza_ENV_audit_skoly.pdf(236.5 kB)Environmentálny audit školy

Prioritná téma podľa enviromentálneho auditu je ODPAD

 


 

Prezentácia environmentálneho projektu Zelená škola

Zelená škola - Stretnime sa, spoznajme sa! 

Zelená škola - Učme sa navzájom!


 
Prezentacia_projektu_Zelena_skola.pdf(7.6 MB)Prezentacia_projektu_Zelena_skola.pdf

Svetový deň vody 2017

 Deň vody3.jpg Deň vody4.jpg 

Dňa 29. 03. 2017 na II. stupni prebiehali environmentálne aktivity venované Svetovému dňu vody.
Na hodinách matematiky, angličtiny, prírodovedných predmetoch si žiaci pripomenuli dôležitosť pitnej vody pre našu existenciu, ako šetriť a neznečisťovať vodné zdroje,diskutovali o migrácii obyvateľstva, o nedostatku pitnej vody
v krajinách 3. sveta a pozreli sa spolu s učiteľmi na túto tému globálne.


 

Projektový týždeň Deň Zeme, 2016

Naša škola si pripomína Deň Zeme v priebehu týždňa cez nasledovné aktivity:

UTOROK - čistenie Laníc, II. stupeň - Spolu vyzbierame viac! a upratovanie dvora I. stupeň

STREDA - rozhlasová relácia

ŠTVRTOK - rovesnícke vzdelávanie pre 1., 2. a 5. ročník

PIATOK - návšteva Lesníckych dní spojená s vyhodnotením akcie Spolu vyzbierame viac!

Počas celého roka sa snažíme myslieť na životné prostredie cez program Zelenej školy. Naším cieľom je znížiť produkciu odpadu o 10 %, ktorý sa nám zatiaľ darí plniť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou aktivitou zapájajú do diania Zelenej školy a zároveň svojou troškou prispievajú k zlepšeniu životného prostredia.

Kolégium Zelenej školy


 

Projektový týždeň Deň Zeme, 2015

 

V rámci projektového týždňa Dňa Zeme sme si pripravili enviroaktivity.

V PONDELOK sme si pre žiakov 1.-2. ročníka pripravili interaktívne workshopy zamerané na triedenie odpadu a recykláciu. Pre najmenších sme si pripravili aktivitu na triedenie odpadu, na interaktívnej tabuli sa hrali odpadové pexeso, ktoré ich veľmi zaujalo. Páčilo sa im aj maľovanie Zeme a na konci dostali pečiatky za snahu a aktivitu. Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka si študentka ekológie Janka pripravila prednášku, odpadovú abecedu a testík. Sme radi, že sme mali úspech a dúfame, že si deti z našich hodín niečo odniesli a budú pokračovať v zbere a separovaní odpadu.

UTOROK bol o pohybe, pre 6. až 9. ročníka sa konala odpadová olympiáda.Súťažilo sa v trojboji a to hádzanie šišiek na presnosť, triedenie odpadu a štafeta.

V STREDU sme sa mohli ísť pozrieť na Lesnícke dni, omrknúť si včelárstvo, vyskúšať si lukostreľbu a pílenie dreva, pozrieť ukážky sokoliarov alebo zistiť čo všetko tvorí les.

ŠTVRTOK sa niesol v duchu dobrovoľníctva, zástupcovia z 5. a 6. ročníka navštívili Lanice.

PIATOK bol veľkým záverom, žiaci 5. a 7. ročník vygruntovali školský dvor.

Veríme, že sa každý počas tohto týždňa našiel aspoň v jednej aktivite a zároveň svojou troškou prispel k zlepšieniu životného prostredia.Ďakujeme!

Kolégium Zelenej školy

Projektový týždeň Deň Zeme, 2015


 


5399709

15.10.2019
Úvodná stránka