Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

EnglishOne

Fotogaléria EnglishOne

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola


 
 
EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A

EnglishOne, III.A, III.B, IV.A
Autor: škola


 

V rámci národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách -  EnglishOne, do ktorého sa naša škola zapojila v minulom školskom roku, prišiel na našu školu odučiť 3 modelové hodiny Mgr. Vladimír Haspra, poradca národného projektu. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu
dostupného na Planéte vedomostí.
Počas 3 vyučovacích hodín v III.A, III.B a IV.A,  si žiaci vyskúšali „iné učenie“ ANJ. Ďalšou zaujímavou aktivitou bola súťaž EnglishOne, kde 15 žiakov z III.A a IV.A posielali vypracované úlohy z ANJ prostredníctvom interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí. Za každú vypracovanú úlohu získavali nálepky, ktoré si lepili do Hracieho plánu. Tie som následne 10.11.2015  poslala na MC v Bratislave. Teraz už len netrpezlivo čakáme na výsledky. Projekt EnglishOne patril pre deti, ale aj pre učiteľov, medzi veľmi atraktívne formy učenia sa cudzieho jazyka. Dúfajme, že bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Mgr.Františka Sladkovská
účastníčka projektu


 


5346025

16.9.2019
Úvodná stránka