Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - partnerské stretnutia

 PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE V NEMECKU A PARTNERSKÉ STRETNUTIE V ANGLICKU
Na prípravnom stretnutí spoločného partnerstva, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.11.2010 – 1.12.2010 v Nemecku v mestečku Steinheid, kde má svoje sídlo jedna z partnerských škôl, sa zúčastnila za našu školu Mgr. Jana Hakelová. Po schválení nášho spoločného projektu v auguste 2011 a za podpory Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) sa začala rozvíjať spolupráca našich štyroch partnerských škôl:
Basisschool Het Hoge - Vorden - Holandsko (hlavný koordinátor)
Staatliche Grundschule Steinheid - Nemecko
Bredon Hill Middle School - Ashton under Hill – Anglicko
ZŠ, P.Jilemnického 1813/1 – Zvolen - Slovensko

Prvé partnerské stretnutie v rámci projektu Comenius sa uskutočnilo v novembri 2011 v anglickom meste Ashton under Hill v škole Bredon Hill Middle School. Do Anglicka vycestovala pani riaditeľka Mgr. Anna Cúttová, pani učiteľky Mgr. Jana Szilvási a Mgr. Michaela Lukačková, a žiačky Terezka Sladkovská a Lavinia Adela Tempestini, ktoré boli zapojené do aktivít projektu.
V rámci pracovnej činnosti žiačky navštevovali vyučovacie hodiny a zapájali sa do projektových činností spolu so svojimi hosťujúcimi spolužiakmi. Prezentovali informácie o priebehu projektu na našej škole. Pre všetkých účastníkov stretnutia boli pripravené semináre a aktivity súvisiace s hlavnou témou nášho projektu: „Klimatické zmeny v Európe“. Pani učiteľka Szilvási a pani riaditeľka našej školy sa zúčastnili projektového mítingu, na ktorom spoločne s našimi projektovými partnermi hovorili o ďalšom pokračovaní  projektu spolupráce, aktivitách, ktoré v najbližšom období na školách budeme realizovať a zároveň získavali podnety na zlepšenie systému v našej škole. Pani učiteľka Lukačková prostredníctvom prezentácií v programe Power Point a rôznych informačných materiálov, z ktorých mnohé boli pripravené našimi učiteľmi, priblížila anglickým žiakom a kolegom Slovensko, naše mesto a klímu v našej krajine - ústrednú tému nášho projektu Comenius. Vedomosti u žiakov si overila pomocou pracovného listu a najrýchlejším študentom darovala ručne vyrobené predmety od našich žiakov z prvého stupňa.
Cieľom projektu Comenius je nielen spoznať novú krajinu, skvelých ľudí a nový školský systém, zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom aj rozvoj komunikačných schopností v cudzích jazykoch, zvýšenie motivácie k štúdiu jazyka a  propagáciu našej školy, mesta a krajiny v zahraničí.
Počas pobytu v Anglicku sa pedagógovia zúčastňovali seminárov a aktivít, súvisiacich s témou klimatických zmien. Na mítingu všetkých partnerov sa hovorilo o ďalšom pokračovaní spolupráce, o aktivitách, ktoré v najbližšom období na školách budú v rámci projektu Comenius realizovať, o rozdelení úloh pre jednotlivé partnerské školy. Žiačky aj pedagógovia navštevovali vyučovacie hodiny a zoznamovali sa so školským vzdelávacím programom a organizáciou partnerskej školy. Päťčlenná posádka priblížila anglickým žiakom a kolegom Slovensko, mesto Zvolen a klímu v našej krajine – ústrednú tému projektu Comenius. Vo voľnom čase spoznávali anglickú krajinu, jej zvyky, tradície a kultúru. Navštívili viaceré mestečká anglického vidieka, najznámejšie Stratford upon Avon, rodisko významného anglického dramatika a spisovateľa Williama Shakespeara, zažili atmosféru počas sviatku Bonfire night, ktorý si pripomínajú ohňostrojmi po celom Anglicku, vychutnali si popoludňajší „čaj o piatej“, priúčali sa remeslu v rezbárskej dielni, spoznávali domácu kuchyňu a krásu okolitej prírody. Z návštevy si priniesli mnoho pekných zážitkov.
Prvý projektový rok bude pokračovať priateľským stretnutím v Holandsku, ktoré sa uskutoční v marci 2012 a návštevou partnerských škôl z Anglicka, Nemecka a Holandska, ktoré k nám zavítajú v máji 2012. Projekt Comenius a toto partnerstvo možno vnímať  ako obrovský prínos pre žiakov, pedagógov, školu, jej bezprostredné aj široké okolie.
Všetky aktivity a partnerské stretnutia sú realizované vďaka finančným prostriedkom získaným za pomoci Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu).


 

Medzinárodné partnerské stretnutie na „“Jednotke“ prehĺbilo vzťahy
V rámci európskeho multilaterálneho školského partnerstva našej ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene, Basisschool Het Hoge vo Vordene v Holandsku, Staatliche Grundschule v Steinheide v Nemecku a Bredon Hill Middle School v anglickom meste Ashton under Hill  sme v dňoch 18.5. – 23.5.2012 privítali na našej škole predstaviteľov týchto škôl – riaditeľov, učiteľov a žiakov. Bolo to po stretnutí v Anglicku a Holandsku už tretie spoločné partnerské stretnutie. Počas 5-dňového pobytu prezentovali zahraniční hostia našim žiakom svoje krajiny, mestá a školy, zoznamovali sa s prístupom našich pedagógov a žiakov k vyučovaniu a výchove. Ako sami zhodnotili, veľa tvorivých nápadov, ktoré videli na vyučovaní, plánujú realizovať vo svojej pedagogickej praxi. Na spoločnom mítingu, ktorý prebiehal počas stretnutia v riaditeľni, sa zúčastnili štyria riaditelia zo všetkých partnerských škôl. Zhodnotili doterajšie zrealizované a prebiehajúce aktivity projektu na tému „Klimatické zmeny v Európe“, napr. sledovanie počasia, prípravu spoločnej viacjazyčnej knihy, prácu počas projektových týždňov na školách atď. Určili si nové úlohy a termíny pre  pripravované aktivity. Zároveň boli naplánované aj ďalšie partnerské stretnutia, ktoré sa zrealizujú počas budúceho školského roka. Žiaci z partnerských škôl strávili tieto dni v slovenských hostiteľských rodinách spolu so svojimi slovenskými kamarátmi, v škole na vyučovaní a na spoločných rodinných výletoch po Slovensku, ktoré im hostiteľské rodiny pripravili. Vo voľnom čase zahraniční partneri spoznávali naše mesto, krajinu, jej históriu, kultúru, zvyky, tradície a spôsob života ľudí u nás na Slovensku. Spoločne s našimi učiteľmi sa zúčastnili prednášky vo Vysokých Tatrách, ktorá sa týkala klimatických zmien vo vysokohorskom prostredí a ich vplyvu na naše veľhory. Prebiehala priamo v teréne pod Lomnickým štítom za nádherného počasia, ktoré hosťom aj domácim bolo priaznivo naklonené počas celého partnerského stretnutia. Pohľad na našu krásnu krajinu si hostia vychutnali aj z lanovky na Lomnický štít, kde navštívili meteorologickú stanicu a observatórium. Súčasťou programu bolo spoznávanie historických pamätihodností, prehliadka miest, turistika na Pustý hrad, prijatie viceprimátormi na Mestskom úrade vo Zvolene. Pravidelná akcia našej školy, „Pasovanie za rytierov na Zvolenskom zámku“,  určená pre prvákov, ich rodičov a tentoraz aj pre deti a hostí z partnerských škôl spojená s rytierskym programom, podfarbila prehliadku dominanty nášho mesta. Nechýbalo ani športové podujatie, ako sa na našu školu zameranú na šport patrí a prehliadka zimného štadióna spojená s informáciami o činnosti HKM Zvolen. A keďže naši učitelia boli so svojimi hosťami z Nemecka, Holandska a Anglicka v správnom čase na správnom mieste – priamo počas Majstrovstiev sveta v hokeji na Námestí SNP vo Zvolene povzbudzovali spoločne slovenský hokejový tím v zápase o zlato.
Hostia zo zahraničia spoznali nielen krásnu krajinu, ale aj úžasných ľudí a cítili sa na Slovensku ako doma. Vychutnali si priateľskú atmosféru stretnutia a na záver sami zhodnotili, že skutočnosť ďaleko predstihla ich očakávania. Určite sa chcú na Slovensko znova vrátiť a ukázať ho aj svojim rodinám a priateľom. Do prípravy a realizácie stretnutia sa zapojilo veľa obetavých a ochotných ľudí – rodičov a učiteľov, ktorí si za to zaslúžia veľké poďakovanie.
Najbližšie spoločné stretnutie  všetkých partnerských škôl bude v septembri 2012 v nemeckom Steinheide, ležiacom v spolkovej republike „Thüringen“, ktorá je známa nádhernou prírodou pohoria Thüringer Wald  a nazývaná aj „Zelené srdce Nemecka“.

Partnerské stretnutie v Holandsku – 13.3.-18.3.2012
Naše druhé partnerské stretnutie sa konalo v meste Vorden v Holandsku. Z našej školy sa ho zúčastnili žiačky Kamilka Bienska, Lucia Anna Loyová, žiaci Lukáš Kanuščák a Daniel Slovák  a pani učiteľky Ľubica Egryová, Iveta Segedyová, Miroslava Farbiaková a Jana Hakelová.
Počas tohto stretnutia sme sa zúčastnili oficiálneho otvorenia novej modernej školy  Basisschool Het Hoge vo Vordene – našej partnerskej školy. Jej budova na nás veľmi zapôsobila.  Architektonické riešenie, zariadenie v interiéry a vonkajšie prostredie vytvárajú moderný zmysluplný celok,  podporujúci tvorivú činnosť detí v príjemnej a pokojnej atmosfére. Zároveň tento komplex zabezpečuje podmienky na výrazné šetrenie energie. Nielen budova, ale najmä ľudia v nej nás milo prekvapili. Priateľskí, usmievaví, ochotní. Medzi žiakmi a učiteľmi na vyučovacích hodinách sme sa aj my cítili byť súčasťou tohto celku. Vyučovali sme v štyroch triedach rôznej vekovej úrovne, žiakom sme prezentovali náš jazyk, našu krajinu, mesto a školu, naučili ich naše hry. Prehlbovali sme naše cudzojazyčné vedomosti. Súčasťou stretnutia bol aj ďalší míting, na ktorom sme podali správu o doterajších aktivitách v projekte na našej škole, hodnotili sme plnenie a priebeh spoločných projektových aktivít a vzájomne si vymenili skúsenosti. Stanovili sme si úlohy na ďalšie obdobie do mája 2012 a spresnili termíny partnerských stretnutí.
Spoznávali sme aj spôsob života, kultúru a históriu Holandska. S témou nášho projektu súvisela návšteva planetária Eise Eisingera vo Franekeri, prehliadka múzea veterných mlynov Zaanse Schans, návšteva miesta s vybudovanou protipovodňovou hrádzou medzi morom a pevninou. Pekným a nezabudnuteľných zážitkom bol pre nás Amsterdam.
Naši žiaci bývali v hostiteľských rodinách, ktoré im pripravili program počas víkendu a popoludní, napr. vychádzku do ZOO, prehliadku mesta, veterných mlynov, návštevu športovísk. Čas trávili aj v škole na vyučovaní so svojimi novými kamarátmi. Pomáhali aj nám učiteľom pri vyučovaní a sami pripravili prezentácie pre holandských žiakov.
Získané poznatky a zážitky sme sprostredkovali žiakom a kolegom na našej škole. Pripravili sme pre nich prezentáciu z nášho pobytu v Holandsku, ktorá ich veľmi zaujala a informovali ich, na akých úlohách budeme v najbližšom období pracovať. Pripravujeme sa na partnerské stretnutie na Slovensku, ktoré sa  bude konať v máji 2012.

Partnerské stretnutie učiteľov a žiakov v Steinheide v Nemecku
Po partnerských stretnutiach v Anglicku, Holandsku a na Slovensku navštívili ďalší žiaci, traja pedagógovia a pani riaditeľka Mgr. Anna Cúttová Základnú školu Staatliche Grundschule v Steinheide, ležiacom v spolkovej republike „Thüringen“, ktorá je známa nádhernou prírodou pohoria „Thüringer Wald“  a nazývaná aj „Zelené srdce Nemecka“. Partnerké stretnutie sa na tejto škole konalo v dňoch 27.9 – 3.10.2012. Veľkým zážitkom pre jeho účastníkov zo všetkých štyroch krajín bola návšteva v centre národného parku „Thüringer Wald“  vo Friedrichshöhe. V Lipsku vo výstavných priestoroch v  Asisi Panometer, kde je umiestnený najväčší panoramatický obraz Amazonského pralesa, absolvovali pedagógovia simuláciu dňa v tomto pralese spojenú s odborným výkladom. Ten im priblížil aktuálne i dlhotrvajúce problémy ničiace vzácne ekosystémy. Pri návšteve nemeckej televízie MDR,  bolo veľmi zaujímavé vidieť priamo v štúdiu prípravu  predpovede počasia. V Národnom parku Hainich – patriacom do svetového prírodného dedičstva na tzv. „Chodníku v korunách stromov“ sa počas prednášky dozvedeli o osobitých vlastnostiach tohto životného priestoru, o lese a jeho klíme, o význame, rozmanitosti a ohrození rastlinných a živočíšnych druhov a spôsobe ich ochrany. Prehliadka Oberhofu – celosvetovo známeho centra zimných športov s jeho lyžiarskym tunelom, dráhou pre majstrovstvá v biatlone  a ďalších častí športového areálu, návšteva priestorov športového gymnázia so sprievodom pedagógov a študentov spestrili pobyt všetkým účastníkom stretnutia. Súčasťou programu bola prednáška na meteorologickej stanici s praktickou ukážkou jej činnosti. Ďalšou veľmi zaujímavou skúsenosťou boli vyučovacie hodiny slovenských žiakov a učiteľov so žiakmi Základnej školy Staatliche Grundschule v Steinheide, ktorým prezentovali našu krajinu a predstavili prácu našich žiakov v projekte Comenius. V činnostiach so žiakmi sa zamerali na tému o počasí a klimatických zmenách. Vyučovanie našich učiteľov sledovala aj ministerka školstva spolkovej republiky “Thüringen“.
Účasť na tomto partnerskom stretnutí umožnila žiakom spoznať zaujímavé kultúrne a prírodné miesta Nemecka,  život v rodine svojich rovesníkov, záujmy a názory kamarátov zo zahraničia a motivovala ich k zdokonaľovaniu sa v jazykových zručnostiach. Súčasne prispela aj k nadviazaniu kontaktov medzi rodinami zúčastnených žiakov.
Stretnutie zorganizované na vysokej profesionálnej úrovni vďaka nemeckým kolegom a ich spolupracovníkom bolo veľkým prínosom nielen pre profesionálny, ale aj osobný rozvoj našich učiteľov. Mohli sa ho spolu so žiakmi zúčastniť za pomoci Národnej agentúry SAAIC s finančnou podporou Európskej komisie. Načerpali množstvo inšpirácií, ktoré využijú vo svojej pedagogickej praxi. 

Partnerské stretnutie v Holandsku
V dňoch od 23.11. do 28.11.2012 sa 5-členná výprava 1.ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen  zúčastnila výmenného pobytu v Holandsku. Vďaka partnerskej spolupráci  žiakov a učiteľov z Holandska, Anglicka, Nemecka a Slovenska sme vycestovali do krajiny preslávenej tulipánmi a veternými mlynmi.
Dve žiačky, Alexandra zo 6.B a Simonka z 5.B, bývali priamo v hostiteľskej  rodine. Mali možnosť nachvíľu zažiť chod domácnosti v cudzej krajine a zároveň si overiť  svoje jazykové zručnosti, keďže angličtina slúžila ako dorozumievací prostriedok. Cez víkend im holandská rodina pripravila bohatý program. Navštívili hlavné mesto Amsterdam, videli Vordenský zámok a cez týždeň chodili do školy, kde sa priamo zúčastnili vyučovacieho procesu  v Primary school Het Hoge vo Vordene. Naše p. učiteľky učili na hodinách, mali možnosť  vymieňať si pedagogické skúsenosti so svojimi zahraničnými kolegami. Na stretnutí sme prezentovali našu krajinu a pre holandských žiakov sme pripravili blok aktivít na podtému „ Výživa a klíma“, keďže spoločnou témou tohto projektu je téma  „ Klimatické zmeny v Európe“ .
Venovali sme sa konkrétne včele medonosnej, ukážkam včelích produktov, ochutnávke medu, skladaním  puzzle, orgigamy, maľovaním  včelích figúrok. Deti prejavovali veľkú snahu, záujem a chuť o nové poznatky. Pri organizácii vyučovacích hodín nám asistovali  aj naše žiačky Alexandra a Simonka.  Prezentovali našu školu, hovorili o svojej krajine, záľubách, pri prezentácii  včelích produktov ukazovali žiakom voskové figúrky, ktoré vlastnoručne vyrobili a taktiež odprezentovali exkurziu o včelách, ktorej sa zúčastnili na Slovensku.
Účasť na partnerskom stretnutí  bola prínosom tak  pre žiačky, ktoré si odniesli množstvo zážitkov a nadviazali priateľstvá, ale i pre učiteľov z hľadiska profesionálneho a osobnostného rastu.

Partnerské stretnutie v Anglicku v dňoch 6.6. – 12.6.2013
V mesiaci jún 2013 sme dostali opäť príležitosť k vycestovaniu na spoločné partnerské stretnutie. Bolo už siedme v priebehu dvojročného obdobia a konalo sa po druhýkrát v anglickom meste Ashton under Hill. Traja pedagógovia a dvaja žiaci našej školy sme sa stretli zo zástupcami z partnerských škôl a zapojili sa do aktivít, ktoré pre nás v súvislosti s témou Klimatické zmeny pripravila naša partnerská škola. Veľmi zaujímavou akciou bola  konferencia na univerzite Worcerster University s názvom Green Future Conference, na ktorej sme si vypočuli prednášky úzko súvisiace s témou nášho projektu. Následne bola pre žiakov zorganizovaná práca v skupinách a po nej sme navštívili workshop zameraný na technológie a energie budúcnosti, ktoré budú priaznivé aj pre životné prostredie. Stretli sme sa s členmi charitatívnej organizácie, ktorá svojou činnosťou podporuje ochranu životného prostredia. Návštevou záhrad v Ashton under Hill počas Dňa otvorených záhrad sme podporili výťažkom zo vstupného údržbu a zveľaďovanie okolia tohto mestečka. Nezabudnuteľný zážitok v nádhernom prírodnom prostredí bol pre všetkých canoeing na rieke Wye a prechádzka parkom Forest of Dean so zaujímavými umeleckými dielami umiestnenými v prírode. Partnerská škola Bredon Hill Middle School zorganizovala podujatie, na ktorom žiaci prezentovali svoje aktivity realizované počas dvoch rokov trvania projektu, vzájomnej výmeny skúseností a informácií.
V rámci nášho vyučovania na tejto škole sme sa so žiakmi zaoberali témou počasie a klíma na Slovensku, venovali sa aktivitám, ktoré robíme so žiakmi v projekte aj u nás. Naše pracovné povinnosti boli vyvážené poznávaním spôsobu života ľudí, kultúry, histórie a prírodných krás Anglicka.
Hodnotenie spolupráce, výsledkov a spoločných výstupov projektu prebiehalo na mítingu koordinátorov škôl, ktorý sa konal počas tohto partnerského stretnutia.
Vyzdvihnutá bola aj jazyková príprava našich žiakov a ich vynikajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, ktoré im uľahčili pohybovať sa bez problémov v cudzojazyčnom prostredí. Táto informácia nás veľmi potešila. Schopnosti našich žiakov ocenili aj pedagógovia z Anglicka, ktorí s našimi žiakmi na vyučovaní pracovali a hostiteľské rodiny, u ktorých naši žiaci trávili svoj pobyt.
Práve to, aby sa potláčala jazyková bariéra a zdokonaľovali sa kvalitné základy z cudzieho jazyka, ktoré žiaci nadobúdajú v škole, je jedným z cieľov takejto medzinárodnej spolupráce škôl.
 


 


5410994

20.10.2019
Úvodná stránka