Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - fotodokumentácia

Partnerské  stretnutie v Anglicku v dňoch 4. - 9. 11. 2011.

Projektový týždeň v dňoch 19.12. - 22.12. 2011.

Vzdelávací program v centre Živica - Zaježová,

Návšteva meteorologickej stanice na letisku Sliač.
Počas mesiacov február, marec a apríl sa naši žiaci a učitelia  zúčastnili návštevy meteorologickej stanice na letisku Sliač. Táto návšteva bola spojená s odborným výkladom, počas ktorého sa dozvedeli, ako sa na tejto stanici pracuje, čo, ako často a akým spôsobom sa zaznamenáva, aké prístroje sa pri tom používajú, na čo zaznamenané údaje slúžia.
Dňa 7. 2.2012 sa návštevy zúčastnili žiaci 7.A triedy s p. uč. Fiľovou.
Dňa 28.2.2012 sa návštevy zúčastnili žiaci 7.B a 9.B triedy s p. uč. J.Szilvási a p. uč. E.Ondrisovou.
Dňa 27.3.2012 sa návštevy zúčastnil žiaci 8.B a 9.A triedy s p. uč. Kupcovou a p. uč. Fabrikovou.
Dňa 17.4.2012 sa návštevy zúčastnili žiaci 6.A a 5.B triedy s p. uč. A.Veličovou a p.uč. I.Segedyovou.

Karneval
V mesiaci február sa uskutočnil na našej škole karneval spojený s diskotékou a venovaný téme:“ Počasie, energia a príroda“. Výzdoba a sprievodné slovo sa nieslo v znamení projektu Comenius. Karnevalu sa zúčastnili žiaci, rodičia a učitelia, z ktorých bola zostavená porota. Na úvod sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Mgr. A.Cúttová. V závere karnevalu porota odmenila najkrajšie a najoriginálnejšie masky.

Partnerské stretnutie v Holandsku – 13.3.-18.3.2012.

Partnerské stretnutie na Slovensku - máj 2012.
Deti z partnerských škôl na Slovensku, máj 2012

Partnerské stretnutie v Nemecku 27.9. - 3.10. 2012.

Prírodopisná exkurzia na SOŠ v Banskej Bystrici
Dňa 25.10.2012 sa žiaci 5.B a 6.B zúčastnili prírodopisnej exkurzie na SOŠ v Banskej Bystrici v rámci projektu COMENIUS. Cieľom akcie bolo priblížiť žiakom prácu včelárov, význam chovu včiel a včelích produktov pre ľudí.  Žiaci boli rozdelení do 3 skupín, pričom absolvovali náučný chodník, videli zloženie včelieho úľ a, rôzne pomôcky , navštívili dielňu a mohli si vyrobiť sviečky a figúrky z včelieho vosku.

Partnerské stretnutie v Holandsku 23.11. 28.11. 2012.

Projektový týždeň 3.12. – 7.12.2012

Partnerské stretnutie na Slovensku 7.3. - 13.3. 2013


 


5411018

20.10.2019
Úvodná stránka