Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - aktivity 2012

Január 2012
Stretnutie projektového tímu - vyhodnotenie činnosti, príprava a rozdelenie úloh na ďalšie obdobie.
Príprava na partnerské stretnutie v Holandsku
Stretnutie s rodičmi žiakov vybraných na partnerské stretnutie v Holandsku
Rozhlasová relácia – vyhodnotenie a ocenenie žiackych prác z projektového týždňa
Výstava žiackych prác v priestoroch školy
Vyhodnotenie súťaže vo fotografovaní na témy: Energia a jej šetrenie, Klimatické zmeny
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok
Vytvorenie záznamu a grafu nameraných hodnôt.
Sledovanie spotreby elektrickej energie
Doplnenie údajov na webovú stránku

Február 2012
Stretnutie projektového tímu – vyhodnotenie činnosti, príprava a rozdelenie úloh na ďalšie obdobie.
07. 02. a 28.02.2012 Návšteva meteorologickej stanice na letisku Sliač- triedy 7.A,7.B a 9.B
Príprava na partnerské stretnutie v Holandsku
Tvorba žiackych literárnych prác do spoločnej knihy príbehov o počasí
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok
Vytvorenie záznamu a grafu nameraných hodnôt.
Sledovanie spotreby elektrickej energie
21.02.2012 Karneval s tematikou: „Energia, klíma a životné prostredie“
22.02.2012 Stretnutie s rodičmi žiakov vybraných na partnerské stretnutie v Holandsku
Tvorba prezentácií o doterajších aktivitách projektu
Uverejnenie článku o projekte Comenius v tlači – Infolisty , MY Zvolensko-podpolianske noviny

Marec 2012
Partnerské stretnutie v Holandsku.
Hodnotiace správy účastníkov partnerského stretnutia.
Príprava aktualít na webovú stránku.
Školská rozhlasová relácia k prebiehajúcim aktivitám projektu Comenius
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.
Denne sledovanie spotreby elektrickej energie a šetrenia energiou a vodou v škole – žiacka energetická hliadka-7.roč.
27.3.2012 Návšteva meteorologickej stanice na letisku Sliač.
Stretnutie projektového tímu – rozdelenie úloh na obdobie do mája 2012.
Príprava partnerského stretnutia na Slovensku v máji 2012
Stretnutie s rodičmi hostiteľských rodín
Príprava prezentácií učiteľmi a žiakmi k téme projektu na ŽVK (žiacka vedecká konferencia)

Apríl 2012
2.4. Prezentácia o partnerskom stretnutí v Holandsku – informácie pre učiteľov a zamestnancov školy.
17.4. Návšteva meteorologickej stanice na letisku Sliač- triedy 5,B a 6.A.
Príprava aktualít na webovú stránku.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.
Denne sledovanie spotreby elektrickej energie a šetrenia energiou a vodou v škole – žiacka energetická hliadka-7.roč.
Vytvorenie nástenky z partnerského stretnutia v Holandsku.
Príprava výstavky suvenírov z partnerských škôl.
Tvorba a preklad žiackych literárnych prác do spoločnej knihy príbehov o počasí.
25.4. Žiacka vedecká konferencia so zameraním žiackych prezentácií na tému: “Klimatické zmeny  v Európe“ pre žiakov, rodičov, pedagógov a širšiu verejnosť.

Máj 2012
Stretnutie projektového tímu.
Príprava partnerského stretnutia na Slovensku.
30.4. - 4.5.  Projektový týždeň -  témy: Dôsledky klimatických zmien na rastlinstvo a živočíšstvo, Zdroje energie a jej šetrenie, Extrémne počasie a jeho dôsledky
7.5 -  11.5.  Projektový týždeň – témy: Klimatické zmeny a človek, zmena klímy, Využitie odpadového materiálu, Vplyv nočného osvetlenia na našu planétu - pojem svetelné zamorenie.
17. 5. – 20.5. Realizácia výstavy informačných panelov a prác žiakov v projekte Comenius počas konferencie DOUZELAGE – asociácie 27 miest európskych štátov v priestoroch Zvolenského zámku.
17.5.  Návšteva filmových predstavení s prírodovednou a ekologickou tematikou v rámci 18. medzinárodného festivalu Envirofim 2012.
18.5.-23.5. Partnerské stretnutie na Slovensku – zástupcovia škôl z Holandska, Nemecka a Anglicka
19.5. 2012 –  Prednáška vedúceho Výskumnej stanice a Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu  Ing. Petra Fleischera, PhDr. v anglickom jazyku, zameraná na problematiku klimatických zmien vo vysokohorskom prostredí, o ich vplyve na naše veľhory a o sledovaní počasia vo Vysokých Tatrách – zástupcovia pedagógov všetkých partnerských škôl (20 zúčastnených)
19.5 2012 – návšteva observatória na Lomnickom štíte s odborným výkladom – zástupcovia pedagógov všetkých partnerských škôl (14 zúčastnených)
21.5.2012 – Míting všetkých riaditeľov partnerských škôl – Zvolen
Príprava informácií o partnerskom stretnutí do médií
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku

Jún 2012
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.
Príprava článku o partnerskom stretnutí na Slovensku do tlače– Infolisty mesta Zvolen , týždenník MY, Novinky.
Do 8.6. Zistenie záujmu u žiakov o účasť na partnerskom stretnutí v Nemecku.
11.6. Stretnutie s rodičmi žiakov – kandidátov na partnerské stretnutie v Nemecku.
Doplnenie informácií o aktivitách projektu na webovú stránku školy
Do 17.6. Výber žiakov podľa kritérií na partnerské stretnutie do Nemecka
20.6. Stretnutie s rodičmi žiakov vybraných na partnerské stretnutie v Nemecku.
Do 30.6. Vypracovanie a zaslanie priebežnej správy o projekte Comenius pre Národnú agentúru SAAIC.

September 2012
Príprava učiteľov a žiakov na partnerské stretnutie v Nemecku.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.
Príprava podkladov (popis činností v rámci projektu a fotodokumentácia) za obdobie šk.roka 2011/2012 do spoločnej powerpointovej prezentácie všetkých partnerských škôl.
27.9. – 3.10. 2012 – Partnerské stretnutie v Nemecku.

Október 2012
Prezentácia partnerského stretnutia v Nemecku pre pedagógov školy.
Príprava článku o partnerskom stretnutí v Nemecku do miestnej tlače, školského časopisu a uverejnenie textu a fotodokumentácie na webovú stránku školy.
Do 11.10. Zistenie záujmu u žiakov o účasť na partnerskom stretnutí v Holandsku.
15.10. Stretnutie s rodičmi žiakov – kandidátov na partnerské stretnutie v Holandsku.
16.10. Výber žiakov podľa kritérií na partnerské stretnutie do Holandska.
25.10. Exkurzia žiakov 5. a 6. ročníka (5.B, 6.B) v Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici v rámci témy: „Klíma a výživa“ – prednáška a praktické ukážky – včelárstvo, výroba medu.
29.10. Stretnutie s rodičmi žiakov vybraných na partnerské stretnutie v Holandsku.
Priebežne príprava ilustrácií na tlač do knihy príbehov: „Wetterbuch“ – tretí a piaty ročník
Príprava a realizácia prezentácie na základe exkurzie žiakov pre triedy: 6.A a 7.A v rámci témy: „Klíma a výživa“ – žiačky 5.B a 6.B. (uverejnenie prezentácie z exkurzie na webovej stránke školy).
Príprava žiakov a učiteľov na partnerské stretnutie v Holandsku.
Príprava nástenky z partnerských stretnutí v Nemecku a na Slovensku v priestoroch školy.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.

November 2012
Organizačné zabezpečenie cesty na partnerské stretnutie do Holandska.
Partnerské stretnutie v Holandsku v dňoch 23.11. – 28.11.2012.
Stretnutie projektového tímu – informácie z  partnerského stretnutia v Holandsku a zabezpečenie plnenia  úloh projektu po tomto stretnutí .
Príprava prezentácie z partnerského stretnutia v Holandsku pre pedagógov školy.
Príprava článku o partnerskom stretnutí v Holandsku do miestnej tlače, školského časopisu a uverejnenie fotodokumentácie na webovú stránku školy.
Príprava prezentácie zúčastnených žiačok o  partnerskom stretnutí v Holandsku pre žiakov školy.
Príprava úloh a aktivít na PROJEKTOVÝ TÝŽDEN zameraný na tému: „Výživa a klíma“.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.

December 2012
3.12.-7.12. –PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ COMENIUS zameraný na tému: „Výživa a klíma“.
3.12.2012 a 5.12.2012 - účasť žiakov na interaktívnej výstave: „Energia 3.tisícročia“ - 8.A, 9.A.
7.12.2012 - Prírodopisná exkurzia na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici na tému: „Chov včiel a včelie produkty“ - 7.A a 8.A.
V priebehu PROJEKTOVÉHO TÝŽDŇA –anketa a vyplnenie dotazníkov: „Čo môžeme urobiť pre  klímu?“- spolupráca s rodičmi.

5.12. – Výstava a ochutnávka potravín, príprava čerstvých a nespracovaných pokrmov, prezentácia potravín z regiónu – vzájomná prezentácia  medzi triedami – spolupráca s rodičmi.
3.12. a 4.12. Prezentácia z exkurzie na tému: „Včelárstvo“ a prezentácia z partnerského stretnutia v Holandsku– žiačky: Alexandra Gallová a Simona Chmelařová , Ing. Mariana Galbavá – prebiehala v triedach pre žiakov I. a II. stupňa.
3.12. a 6.12. Tvorba plagátov na tému: „VÝŽIVA A KLÍMA“ – žiaci I. a II. stupňa


 


5410997

20.10.2019
Úvodná stránka