Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

COMENIUS - aktivity 2011

Október 2011
Rozdelenie úloh na prípravu aktivít v projekte – zostavenie projektového teamu.
Informácie o projekte pre rodičov na RZ.
Príprava na partnerské stretnutie v Anglicku.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Tvorba žiackych literárnych prác súvisiacich s témou projektu.
Informácie o projekte COMENIUS v školskom časopise.
Vytvorenie nástenky o našom projekte COMENIUS v priestoroch školy.

November 2011
Partnerské stretnutie v Anglicku.
Prezentácia o partnerskom stretnutí – informácie pre učiteľov a zamestnancov školy a hodnotiace správy účastníkov partnerského stretnutia.
Príprava webovej stránky.
Sledovanie počasia – teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok – vytvorenie záznamu nameraných hodnôt.
Príprava grafov zo záznamov o počasí na webovú stránku.

December 2011
5.12. Stretnutie projektového teamu – príprava a rozdelenie úloh na ďalšie obdobie.
7.12. Vzdelávací program pre žiakov 5. a 6. ročníka vo vzdelávacom centre enviromentálnej a etickej výchovy Živica v Zaježovej.
19.12. Informačné stretnutie s rodičmi – výber žiakov a príprava na partnerské stretnutie v Holandsku.
19.12. – 22.12. „Projektový týždeň“ venovaný témam: Klimatické zmeny v Európe, Globálne otepľovanie, Druhy energie a jej šetrenie.
22.12. Seminár pre žiakov 8. a 9. ročníka s lektorkami z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Denné sledovanie a zaznamenávanie hodnôt počasia.
Zaznamenávanie spotreby energie v škole.


 


5399717

15.10.2019
Úvodná stránka