Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Zmena konzultačných hodín

Oznamujeme, že budúci týždeň budú konzultácie so školskou psychologičkou vo štvrtok 20. 06. 2019.
Ďakujeme za pochopenie.


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Informácie o pracovnom mieste na pozíciu hlavný/-á kuchár/-ka
v zariadení školského stravovania

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • 01. 09. 2019
Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                     

a) vek nad 18 rokov,
b) stredné odborné vzdelanie so zameraním
    kuchár,
c) zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o najvyššom 
    dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
e) v prípade prijatia predložíte aj:
    zápočet rokov, potvrdenú
    vstupnú lekársku prehliadku, zdravotný
    preukaz

Žiadosti zasielať:
 • do 14. 06. 2019
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:                                                                                                                    

 

Informácie o pracovnom mieste na pozíciu kuchár v zariadení
školského stravovania

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • 01. 09. 2019
Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                     

a) vek nad 18 rokov,
b) stredné odborné vzdelanie so zameraním
    kuchár,
c) zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
e) v prípade prijatia predložíte aj:
    zápočet rokov, potvrdenú
    vstupnú lekársku prehliadku, zdravotný
    preukaz

Žiadosti zasielať:
 • do 14. 06. 2019
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:                                                                                                                    

 

Informácie o pracovnom mieste na pozíciu prevádzkový pracovník
v zariadení školského stravovania

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • 01. 09. 2019
Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                     

a) stredoškolské bez maturity, základné 
    vzdelanie,
b) zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o najvyššom
    dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
e) v prípade prijatia predložíte aj:
    zápočet rokov, potvrdenú
    vstupnú lekársku prehliadku

Žiadosti zasielať:
 • do 14. 06. 2019
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:                                                                                                                    

 

Čerstvé hlavičky

Cerstve_hlavicky_FB_Cover_820x312.jpg

Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí.
A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.
Kaufland tento rok rozbieha projekt Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní.

Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a
zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 5. júna 2019.
Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl,
ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.

Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

S poďakovaním,
Mgr. Anna Cúttová

 riaditeľka školy


 

Športové úspechy

IMG_20190607_104141.jpg

Regionálne kolo v malom futbale starších žiakov /víťazi okresných kôl ZV, KA, DT/,
ktoré sa uskutočnilo 07. 06. 2019 nášmu družstvu prinieslo 1. miesto.
Gratulujeme!

IMG_20190528_112040 (1).jpg

Okresné kolo v malom futbale starších žiakov nám prinieslo 1. miesto.
Školu reprezentovali Leo Račko, Karol Križan, Adam Barcík, Samuel Barcík z VIII. B,
Mário Poliak, Stanko Štofej z IX. A, Dávid Hampachel z IX. B.

Gratulujeme!

Dominika a Daniela Korečkové, máj, Srbsko.jpg

Majstrovstvá Európy fitness detí v Srbsku sa uskutočnili 25. 05. 2019,
kde Dominika Korečková z II. A a Danielka Korečková zo VI. B získali 2. miesto.
Gratulujeme!


 

Ponuka školy

Dalton.jpgZákladná škola

 

Vážení rodičia budúcich prvákov,
pozývame Vás  na hodiny daltonského vyučovania, ktoré sa uskutočňujú
každý piatok  v triedach 1. až 4. ročníka. Triedy sa nachádzajú na  3. poschodí.
Vašu účasť na hodinách  ohláste v kancelárii  zástupcov riaditeľky školy.

Videogaléria daltonského vyučovania


 

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2018) v prospech Vašich detí

12809608_1031436940235626_8308319149656600495_n.jpg

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2018.
Podporíte tým športové, kultúrne a prezentačné aktivity školy.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 35986701
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: JUNIOR ZVOLEN
Sídlo: P. Jilemnického
Súpisné/orientačné číslo: 1813/1
PSČ: 96001   Obec: Zvolen

Tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii
Na Stiahnutie alebo vyzdvihnúť u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Informácie pre deviatakov a ich rodičov

Všetky potrebné informácie, harmonogram termínov a postup pri podávaní prihlášky do SŠ nájdete TU.


 

Oznam

Oznamujeme rodičom,
že obedy zadarmo pre deti v základných školách sa budú realizovať až od 1. 9. 2019.
Preto Vás žiadame o uhradenie stravy na mesiac január 2019 včas - najlepšie do konca decembra 2018.
Predídeme tak nepríjemnostiam o neuhradenej platbe a Vaše dieťa bude riadne prihlásené na obed.
Za pochopenie ďakujeme.


 

Škola inkluzionistov

inklúzia.jpg

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Viete čo je to inklúzia, počuli ste už o slove inklúzia? Je to niečo podobné ako integrácia?
Týka sa len detí, ktoré majú určitý hendikep?

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo
každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti.

Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov.

V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme
hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným
škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným
znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu,
že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré. 

Naša škola sa rozhodla v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podieľať na projekte "Škola inkluzionistov" a bola vybratá ako jeden z 20 účastníkov tohto pilotného projektu. Projekt bude na našej škole prebiehať v šk. roku 2018/2019.

Zdroj: M. Hapalová, Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa, Učiteľské Noviny 01/2018


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok, prípadne noví záujemci sa môžu záväzne nahlásiť formou
prihlášky.
 

Čo absolventi športovej akadémie získajú?

 • deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy
 • absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí 
 • kvalitný tréningový proces 
 • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže 
 • kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady


Záväzní záujemci o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu priamo informovať
u vedúcej trénerky akadémie Mgr. Ivety Segedyovej. 

Tešíme sa na vás!

  ŠAMT2.jpg 

 

      


 

Spolu to zvládneme lepšie

                        Spolu to zvládneme lepšie - plagát
 


 

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


 

Plán práce na mesiac JÚN

Plan_prace_na_jun_2019.pdf(225.2 kB)Plan_prace_na_jun_2019.pdf

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

Erb Zv-text.jpg    Europsky socialny fond.jpg  detska lesnicka univerzita.jpg  Operacny program vzdelavanie.jpg     Agentura MS pre strukturalne fondy.jpg         logo_uips.jpglogo speak.png         mvp.jpg

 

logo_saaic.jpg   saaic_logo_sk.jpg  Kliknutím sa dostanete na stránku StredTV   zivica.jpg  logo-zelena-skola-hobo-font_med.jpg

 

horiz-popis-small.jpg     logo.jpg          EST.pngAkadémia Mateja Tótha


 


5272455

19.6.2019
Úvodná stránka