Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Oznam

Vážení rodičia!

Informácie k vydávaniu stravy pre žiakov a deti od 1.9.2019 si môžete pozrieť tu.

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať telefonicky  alebo osobne dňa 19.8.2019 v čase od 7.30.hod do 17,00 hod na telefónnych číslach: 045/5479 302,  0911 390 138

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.


 

Interná smernica o stravovaní v ZŠS pri ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene

Ponuka školy

Dalton.jpgZákladná škola

 

Videogaléria daltonského vyučovania


 

Škola inkluzionistov

inklúzia.jpg

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Viete čo je to inklúzia, počuli ste už o slove inklúzia? Je to niečo podobné ako integrácia?
Týka sa len detí, ktoré majú určitý hendikep?

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo
každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti.

Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov.

V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme
hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným
škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným
znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu,
že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré. 

Naša škola sa rozhodla v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podieľať na projekte "Škola inkluzionistov" a bola vybratá ako jeden z 20 účastníkov tohto pilotného projektu. Projekt bude na našej škole prebiehať v šk. roku 2018/2019.

Zdroj: M. Hapalová, Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa, Učiteľské Noviny 01/2018


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok, prípadne noví záujemci sa môžu záväzne nahlásiť formou
prihlášky.
 

Čo absolventi športovej akadémie získajú?

  • deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy
  • absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí 
  • kvalitný tréningový proces 
  • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže 
  • kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady


Záväzní záujemci o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu priamo informovať
u vedúcej trénerky akadémie Mgr. Ivety Segedyovej. 

Tešíme sa na vás!

  ŠAMT2.jpg 

 

      


 

Spolu to zvládneme lepšie

                        Spolu to zvládneme lepšie - plagát
 


 

Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).


 
Pedagogicko_organizacne_pokyny_2019_2020.pdf(1.4 MB)Pedagogicko_organizacne_pokyny_2019_2020.pdf

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

Erb Zv-text.jpg    Europsky socialny fond.jpg  detska lesnicka univerzita.jpg  Operacny program vzdelavanie.jpg     Agentura MS  pre strukturalne fondy.jpg         logo_uips.jpglogo speak.png         mvp.jpg

 

logo_saaic.jpg   saaic_logo_sk.jpg  Kliknutím sa dostanete na stránku StredTV   zivica.jpg  logo-zelena-skola-hobo-font_med.jpg

 

horiz-popis-small.jpg     logo.jpg          EST.pngAkadémia Mateja Tótha


 


5346020

16.9.2019
Úvodná stránka