Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Zahrajme sa s Jednotkou

 

 

plagat_retroHry.jpg

Dňa 23. 03. 2019 od 10.00 do 14.30 h sme pripravili FESTIVAL RETRO HIER s Jednotkou.
Príďte sa zahrať s Vašimi deťmi a vráťte sa do starých čias smiechu a zábavy.
Program pre malých aj veľkých, na ktorí Vás pozývajú aj naši druháci - TU!

 


 

Zápis detí do 1. ročníka

 

plagát na zápis

Vážení rodičia!
Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie
Máme doma prváka.
Zábery z vyučovania na I. stupni si môžete pozrieť TU
Video o našej škole nájdete TU

 


 

Riaditeľské voľno

 

Dňa 03. 04. 2019 (streda) udeľuje riaditeľka školy Mgr. Anna Cúttová riaditeľské voľno
žiakom II. stupňa z dôvodu celoslovenského Testovania 9-2019.
Žiaci II. stupňa sa v tento nevyučujú a ostávajú doma.


 

Ponuka školy

Dalton.jpgZákladná škola

 

Vážení rodičia budúcich prvákov,
pozývame Vás  na hodiny daltonského vyučovania, ktoré sa uskutočňujú
každý piatok  v triedach 1. až 4. ročníka. Triedy sa nachádzajú na  3. poschodí.
Vašu účasť na hodinách  ohláste v kancelárii  zástupcov riaditeľky školy.

Videogaléria daltonského vyučovania


 

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2018) v prospech Vašich detí

12809608_1031436940235626_8308319149656600495_n.jpg

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2018.
Podporíte tým športové, kultúrne a prezentačné aktivity školy.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 35986701
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: JUNIOR ZVOLEN
Sídlo: P. Jilemnického
Súpisné/orientačné číslo: 1813/1
PSČ: 96001   Obec: Zvolen

Tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii
Na Stiahnutie alebo vyzdvihnúť u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Tenis

Dominik Gibala, 3. miesto v tenise, 09. 03. 2019

Dňa 09. 03. 2019 sa uskutočnil v Banskej Bystrici TURNAJ HTO chlapcov do 10 rokov,
kde Dominik Gibala, IV. B získal 3. miesto.
Gratulujeme!


 

Informácie pre deviatakov a ich rodičov

Všetky potrebné informácie, harmonogram termínov a postup pri podávaní prihlášky do SŠ nájdete TU.


 

Informácie pre deviatakov a ich rodičov

Dňa 03. 04. 2019 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského Testovania 9-2019
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.nucem.sk

Odporúčame žiakom 9. ročníka, aby v rámci domácej prípravy riešili testy
zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
ktoré nájdu na web stránke - www.nucem.sk /TESTOVANIE 9/.


 

Oznam

Oznamujeme rodičom,
že obedy zadarmo pre deti v základných školách sa budú realizovať až od 1. 9. 2019.
Preto Vás žiadame o uhradenie stravy na mesiac január 2019 včas - najlepšie do konca decembra 2018.
Predídeme tak nepríjemnostiam o neuhradenej platbe a Vaše dieťa bude riadne prihlásené na obed.
Za pochopenie ďakujeme.


 

Škola inkluzionistov

inklúzia.jpg

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Viete čo je to inklúzia, počuli ste už o slove inklúzia? Je to niečo podobné ako integrácia?
Týka sa len detí, ktoré majú určitý hendikep?

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo
každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti.

Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov.

V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme
hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným
škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným
znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu,
že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré. 

Naša škola sa rozhodla v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podieľať na projekte "Škola inkluzionistov" a bola vybratá ako jeden z 20 účastníkov tohto pilotného projektu. Projekt bude na našej škole prebiehať v šk. roku 2018/2019.

Zdroj: M. Hapalová, Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa, Učiteľské Noviny 01/2018


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok, prípadne noví záujemci sa môžu záväzne nahlásiť formou
prihlášky.
 

Čo absolventi športovej akadémie získajú?

  • deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy
  • absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí 
  • kvalitný tréningový proces 
  • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže 
  • kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady


Záväzní záujemci o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu priamo informovať
u vedúcej trénerky akadémie Mgr. Ivety Segedyovej. 

Tešíme sa na vás!

  ŠAMT2.jpg 

 

      


 

Spolu to zvládneme lepšie

                        Spolu to zvládneme lepšie - plagát
 


 

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


 

 

Plán práce na mesiac MAREC


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

Erb Zv-text.jpg    Europsky socialny fond.jpg  detska lesnicka univerzita.jpg  Operacny program vzdelavanie.jpg     Agentura MS  pre strukturalne fondy.jpg         logo_uips.jpglogo speak.png         mvp.jpg

 

logo_saaic.jpg   saaic_logo_sk.jpg  Kliknutím sa dostanete na stránku StredTV   zivica.jpg  logo-zelena-skola-hobo-font_med.jpg

 

horiz-popis-small.jpg     logo.jpg          EST.pngAkadémia Mateja Tótha


 


5161400

24.3.2019
Úvodná stránka