Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  PaedDr. Adriana Veličová    
                                                              
Kontakt:                       velicova@azet.sk
                                       0918 534 025

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

  • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
  • každý piatok od 8.45 h do 9.45 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

  • každý piatok od 9.45 h do 10.45 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 


 

Oznamy pre žiakov končiacich základnú školu

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov končiacich v školskom roku 2018/2019
dochádzku v základnej škole, že dňa 23. 10. 2018 sa v priestoroch ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene
uskutoční 8. ročník podujatia

STREDOŠKOLÁK – Burza stredných škôl,

 na ktorom sa  okrem stredných škôl z okresov Zvolen, Banská Bystrica, Detva, Krupina,
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
budú prezentovať aj niekoľkí kľúčoví zamestnávatelia z nášho regiónu.
Žiaci IX. A a IX. B sa tohto podujatia zúčastnia v čase od 12,00 do 13,00 hod.
Vítaná je aj účasť zákonných zástupcov,
ktorí môžu získať prehľad o možnostiach štúdia svojich detí  v rôznych typoch stredných škôl.

 

PaedDr. Adriana Veličová
výchovná poradkyňa


 

Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov končiacich v školskom roku 2018/2019 dochádzku v základnej škole,
že v dňoch 12. a 13. 11. 2018 sa bude konať vyhodnotenie testov profesijnej orientácie,
ktoré žiaci písali v spolupráci s CPPP a P vo Zvolene na konci minulého školského roku.
Pri vyhodnotení je nutná prítomnosť zákonného zástupcu každého žiaka.
V prípade, že sa nebude zákonný zástupca môcť vyhodnotenia v danom termíne zúčastniť,
musí si dohodnúť termín vyhodnotenia testov  individuálne priamo v CPPP a P vo Zvolene.

Vyhodnotenie bude prebiehať v dopoludňajších hodinách podľa vopred stanoveného časového harmonogramu,
ktorý bude vypracovaný v spolupráci so zákonnými zástupcami a žiakmi. 
S uvedeným harmonogramom budú rodičia oboznámení v dostatočnom časovom predstihu
prostredníctvom svojich detí.
V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať výchovnú poradkyňu,
PaedDr. Adrianu Veličovú na tel. čísle 0918 534 025.

 

PaedDr. Adriana Veličová
výchovná poradkyňa


 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/2019


 


4924620

19.10.2018
Úvodná stránka