Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  PaedDr. Adriana Veličová    
                                                              
Kontakt:                       velicova@azet.sk
                                       0918 534 025

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

  • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
  • každý piatok od 8.45 h do 9.45 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

  • každý piatok od 9.45 h do 10.45 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 


 

Kariérové poradenstvo

Dňa 26. 11. 2018 absolvujú žiaci IX. A a IX. B v rámci 4. a 5. vyučovacej hodiny
besedu s pracovníkmi ÚPSV a R vo Zvolene, Ing. M. Urbanovou a PhDr. M. Gergelom,
na tému Kariérové poradenstvo a aktuálne ponuky trhu práce.


PaedDr. Adriana Veličová
výchovná poradkyňa


 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018/2019


 


5017498

15.12.2018
Úvodná stránka