Prechod na navigáciu Hlavné menu

Súťaže

Olympiády a  súťaže, ktoré plánujeme realizovať v školskom roku 2018/2019

Talentovaných a nadaných žiakov školy budeme zapájať do všetkých obvodných súťaží a olympiád podľa termínovníka obvodných súťaží  a kalendára športových súťaží zasielaných CVČ Domino vo Zvolene (súťaže zabezpečované IUVENTOU www.iuventa.sk, www.olympiady.sk, MŠ VVaŠ SR www.minedu.ek a www.skolskysport.sk).  Organizačne ich budú zabezpečovať predsedovia PK a MZ a zástupcovia riaditeľky školy.
 


 

Súťaže4923797

17.10.2018
Úvodná stránka