Prechod na navigáciu Hlavné menu

Spolu to zvládneme lepšie!

Spolu to zvládneme lepšie

Činnosť zameraná na uvedomenie si hodnoty peňazí,

Činnosť zameraná na uvedomenie si hodnoty peňazí, O. A
Autor: škola

Čítanie s porozumením, IV. B

Čítanie s porozumením, IV. B
Autor: škola

Individuálna práca so žiakom - precvičovanie vybra

Individuálna práca so žiakom - precvičovanie vybraných slov III. A
Autor: škola

Násobilková omaľovánka, V. A

Násobilková omaľovánka, V. A
Autor: škola


 
 
Oddychové popoludnie

Oddychové popoludnie
Autor: škola

Poobedňajšia aktivita, príprava projektu na hodinu

Poobedňajšia aktivita, príprava projektu na hodinu matematiky, VII. A
Autor: škola

Precvičovanie a osvojenie si učiva, V. A

Precvičovanie a osvojenie si učiva, V. A
Autor: škola

Príprava na karneval, 0. A

Príprava na karneval, 0. A
Autor: škola


 
 
Relaxačné cvičenie, VI. A

Relaxačné cvičenie, VI. A
Autor: škola

Trénujeme si pozornosť, VI. A

Trénujeme si pozornosť, VI. A
Autor: škola


 

Spolu to zvládneme lepšie

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene        Spolu to zvládneme lepšie!                  
realizuje projekt s názvom

SPOLU TO ZVLÁDNEME LEPŠIE!

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Výška NFP: 68 742 €

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: 
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov.

Kód v  ITMS2014+: 312011I208

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

 


www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


 

 


4634384

26.2.2018
Úvodná stránka