Prechod na navigáciu Hlavné menu

Iné aktivity

Aktivity a podujatia, ktoré plánujeme realizovať v čase vyučovania i mimo vyučovania v školskom roku 2017/2018

Plánujeme organizovanie tematických vychádzok, predmetových exkurzií, návštev príležitostných výstav v múzeách a galériách, divadelných predstavení, výchovných koncertov, výchovných a vzdelávacích podujatí organizovaných rôznymi inštitúciami v meste,  besied s odborníkmi (policajti, lekár, psychológ, právnik, umelec, spisovateľ), preventívnych aktivít a projektov organizovaných Mestom Zvolen, MsP vo Zvolene, ObR a OR PZ vo Zvolene, CPPPaP vo Zvolene, CVČ Domino  a SCVČ Heuréka, školských výletov a športových sústredení, turistických vychádzok a i.
 


 

Iné aktivity4634433

25.2.2018
Úvodná stránka