Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity realizované v školskom roku 2018/2019

SEPTEMBROVÉ AKTIVITY

 • Cvičenia v prírode, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Účasť na súťaži Bež a vyhraj organizovanej Mestom Zvolen, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Didaktické hry, žiaci primárneho vzdelávania
 • Účelové cvičenia, žiaci nižšieho stredného vzdelávania
 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili Spomienkového dňa holokaustu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, kde vyjadrili svoj postoj i verejne (Správy RTVS).          
 • Žiaci 2. až 4. ročníka sa zúčastnili dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Detve  
 • ŠKD zorganizoval športové popoludnie v parku TU vo Zvolene.                                             
 • Žiaci 4. ročníka absolvovali besedu so psychologičkou z CPPPaP vo Zvolene:  Bezpečne na internete.
 • Žiaci 0. - 4. ročníka absolvovali besedu s inšpektorom Michalíkom z  MsP  Zvolen v rámci dopravnej výchovy na tému:  chodci a cyklisti.
 • Zorganizovali sme pre žiakov školy športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu.                       
 • Prihlásili sme sa do projektov:
  Záložka do knihy spája školy 2.-7.roč., s témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice,
  Medzinárodný environmentálny program Zelená škola 
  Projekty s tematikou zdravej výživy: Viem čo zjem! a  Hovorme o jedle!
 • Ukončili sme projekt  Erasmus+, mobilita KA1
 • Žiaci 5. ročníka a 6. ročníka absolvovali adaptačné programy a preventívne programy – prevencia šikanovania, ktoré škole poskytli psychologičky z CPPPaP vo Zvolene.
 • Pedagogická asistentka Mgr. Pavla Cicková sa zúčastnila  LingvaFestu v Bratislave v sekcii za rómsku komunitu, kde zároveň prezentovala prácu školy so žiakmi z MRK.

OKTÓBROVÉ AKTIVITY

 • Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Orol tatranský v DJGT Zvolen

 • V týždni od 15.10.-19.10. 2018 sa uskutočnil zber papiera. Vyzbieralo sa celkom 7 101 kg papiera

 • Žiaci I. stupňa sa zúčastnili súťaže VI. ročníka projektového  týždňa "Hovorme o jedle"    

 • Žiaci 5. ročníka absolvovali „Zoznámenie s knižnicou“  KK Ľ.Štúra Zvolen           

 • Žiaci 6. ročníka absolvovali prírodovedno-dejepisnú exkurziu Bojnického zámku a ZOO                                       

 • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili súťaž v technických zručnostiach a vedomostiach      

 • Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali literárno-dejepisnú exkurziu do B. Štiavnice                  

 • Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili audiovizuálnej prednášky - Svet médií, ktorú poskytla Škola zážitkov Harvart, Martin

 • ŠKD zorganizoval tradičnú tekvičkovú slávnosť Svetlonos              

 • Usporiadalo sa školské koho technickej olympiády pre 8. ročník                        

 • V rámci prázdninovej činnosti ŠKD zorganizovalo Šarkaniádu na Gavurkách                                                               

 • Žiaci nultého ročníka a vybraní žiaci školy sa zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny na MsÚ Zvolenv rámci projektu Spolu to zvládneme lepšie                          

 • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Čaro letnej záhradky, SZZ, MsÚ Zvolen                     

 • Zorganizovali sme zbierku granúl pre KS Zvolen                                                                

 • Vysielala sa rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa výživy na tému "Zdravá výživa a zdravý životný štýl" a pri príležitosti 100 rokov vzniku ČSR            

 • Vybraní žiaci 6. ročníka sa zúčastnili 1. prednášky v rámci DELESUN

 • Odoslali sa záložky do knihy partnerskej škole v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého sazúčastnili žiaci 2.-5. ročníka.

 • V rámci spolupráce s Technickou akadémiou vo Zvolene absolvovali žiaci 8. ročníka vyučovanie v kovodielňach TA.     

 • Žiaci 5. a 9. ročníka absolvovali elektronické testovanie NUCEMu ako súčasť prípravy na T5 a T9.


 

 


5017560

15.12.2018
Úvodná stránka