Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktivity realizované v školskom roku 2018/2019

 • Cvičenia v prírode, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Účasť na súťaži Bež a vyhraj organizovanej Mestom Zvolen, žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania
 • Didaktické hry, žiaci primárneho vzdelávania
 • Účelové cvičenia, žiaci nižšieho stredného vzdelávania
 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili Spomienkového dňa holokaustu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, kde vyjadrili svoj postoj i verejne (Správy RTVS).          
 • Žiaci 2. až 4. ročníka sa zúčastnili dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Detve  
 • ŠKD zorganizoval športové popoludnie v parku TU vo Zvolene.                                             
 • Žiaci 4. ročníka absolvovali besedu so psychologičkou z CPPPaP vo Zvolene:  Bezpečne na internete.
 • Žiaci 0. - 4. ročníka absolvovali besedu s inšpektorom Michalíkom z  MsP  Zvolen v rámci dopravnej výchovy na tému:  chodci a cyklisti.
 • Zorganizovali sme pre žiakov školy športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu.                       
 • Prihlásili sme sa do projektov:
  Záložka do knihy spája školy 2.-7.roč., s témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice,
  Medzinárodný environmentálny program Zelená škola 
  Projekty s tematikou zdravej výživy: Viem čo zjem! a  Hovorme o jedle!
 • Ukončili sme projekt  Erasmus+, mobilita KA1
 • Žiaci 5. ročníka a 6. ročníka absolvovali adaptačné programy a preventívne programy – prevencia šikanovania, ktoré škole poskytli psychologičky z CPPPaP vo Zvolene.
 • Pedagogická asistentka Mgr. Pavla Cicková sa zúčastnila  LingvaFestu v Bratislave v sekcii za rómsku komunitu, kde zároveň prezentovala prácu školy so žiakmi z MRK.

 

 


4924780

19.10.2018
Úvodná stránka