Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Spolu to zvládneme lepšie

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene        Spolu to zvládneme lepšie!                  
realizuje projekt s názvom

SPOLU TO ZVLÁDNEME LEPŠIE!

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Výška NFP: 68 742 €

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: 
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov.

Kód v  ITMS2014+: 312011I208

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

 


www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


 

Jarné prázdniny

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene oznamuje rodičom a žiakom,
že od 19. 02. 2018 do 23. 02. 2018 sú jarné prázdniny.
Školské vyučovanie sa začne 26. 02. 2018 (pondelok).

Mgr. Anna Cúttová
  riaditeľka školy


 

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2016) v prospech Vašich detí

12809608_1031436940235626_8308319149656600495_n.jpg

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2017.
Podporíte tým športové, kultúrne a prezentačné aktivity školy.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 35986701
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: JUNIOR ZVOLEN
Sídlo: P. Jilemnického
Súpisné/orientačné číslo: 1813/1
PSČ: 96001   Obec: Zvolen

Tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii
Na Stiahnutie alebo vyzdvihnúť u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka

Duálne vzdelávanie je poskytované žiakom SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene,
ktorá spolupracuje s firmami DM drogerie markt, BILLA, Kaufland, LIDL.
Kontaktné údaje na zodpovedné osoby za duálny systém vzdelávania vo firmách
BILLA, DM drogerie markt, Kaufland a LIDL

 

Bližšie informácie a kontakty k duálnemu vzdelávaniu a harmonogram prijímacieho pokračovania
na denné štúdium v stredných školách
 nájdete TU.

PaedDr. A. Veličová, výchovná poradkyňa


 

Individuálna príprava na Testovanie 9 pomocou interaktívnych testov

aSc E-Learning Team pripravil  pre žiakov 50 interaktívnych testov z matematiky a slovenčiny,
ktoré spestria prípravu na celoslovenské Testovanie 9, ktoré sa uskutoční  21. 03. 2018.
Testovanie 9 zmenilo aj formát testovacích úloh, preto sú do testov z matematiky zahrnuté aj príklady
zamerané na matematickú gramotnosť.
Testovanie 9 obsahuje spolu 950 úloh, ktoré je možné spustiť aj s časovým obmedzením,
čiže žiakom je umožnené simulovať reálne podmienky testovania.
Systém eviduje štatistiku úspešnosti v jednotlivých príkladoch a testoch.

Bližšie informácie nájdete TU.

Individuálna príprava na Testovanie 9 pomocou interaktívnych testov


 

Testovanie 9

Dňa 21. marca 2018 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy
zúčastnia celoslovenského Testovania 9 - 2018 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Bližšie informácie a testy z minulých rokov sú dostupné TU.


 

Matej Tóth na Jednotke!

Matej Tóth, olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, navštívil našu školu a
slávnostne odovzdal certifikát Športovej akadémie Mateja Tótha,
do ktorej sme zapojení s podporou "Grantu Lekárne Dr. Max".
Deti si užili jeho prítomnosť a my veríme, že sa mu u nás páčilo!
Viac fotiek nájdete TU a video nájdete TU.

10.jpg


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku. Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelného športového krúžku. Sme hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná vo zvolenskom okrese, sa v týchto dňoch stala súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte získame CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu. Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a možno niekedy v budúcnosti  napodobnia bývalých žiakov našej školy: Elenu Kaliskú, Jozefa Kuceja, Gabrielu Stacherovú, Vladimíra Slamku, Jána Lašáka či Ladislava Čierneho.

Viac informácii na: www.akademiamatejatotha.sk a www.dobrybeh.o2.sk

ŠAMT2.jpg

 


 

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


 

 

Plán práce na mesiac FEBRUÁR


 

Klokan

Matematický klokan.jpg

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN 2017,
prihlásiť sa môžete do 09. 02. 2018, súťažiť sa bude 19. 03. 2018.
Viac info TU


 

Tenis 2017/2018

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2017/2018.
V  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


4634354

25.2.2018
Úvodná stránka