Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Rodičovské združenie pre rodičov žiakov II. a IV. ročníka

Vážení rodičia!

Dňa 6.6. 2016 sa o 16.00 hod uskutočnia triedne schôdzky RZ pre rodičov žiakov II. a IV. ročníka.
Zároveň o 17.00 hod sa  v jedálni školy uskutoční mimoriadne RZ ohľadom Školy v prírode Sebechleby.
Účasť rodičov je nutná!


 

Majstri Slovenska vo fitness detí

Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí v Trenčíne.
Súrodenci Damián Korečko, V. B (kategória chlapcov do 12 rokov)
a Danielka Korečková, III. B (kategória 8 - 9 ročných dievčat)
sa stali MAJSTRAMI SLOVENSKA.
Gratulujeme!


 

Popoludnie s tenisovou raketou

Dňa 13. marca 2016 sa uskutočnilo v tenisovej hale LTC Lieskovec stretnutie hráčov a hráčok krúžku Tenisová prípravka
ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Deti počas tejto príjemnej akcie s názvom „Popoludnie s tenisovou raketou“ predviedli svojim rodičom, učiteľom, pani riaditeľke Mgr. Anne Cúttovej a priateľom tenisu čo sa na hodinách venovaných tomuto krásnemu športu naučili. Pod vedením pána trénera Mgr. Tomáša Tužinského sa najskôr učili hrám a pohybovým schopnostiam, ktoré upevňujú ich telesné a duševné zdravie. Pretože deti hru milujú a radi medzi sebou súperia. Postupne prechádzali na zložitejšie hry s rôznymi tenisovými loptičkami a rôznymi raketami až sa dostali hravou formou k prvým tenisovým úderom a vedomostiam. A práve v tento deň mohli ukázať svoje tenisové zručnosti a obratnosti s tenisovou loptičkou a raketou. Do aktivít sa zapojili aj rodičia, ktorí boli právom hrdí na svoje ratolesti.
Všetci sme si oddýchli od každodenných povinností a spokojní, že sme vhodne využili voľný čas, odchádzali domov. Odmenou pre deti bol zaslúžený diplom sladkosť v podobe veľkonočnej čokoládovej pochúťky, ktorú pre deti pripravila majiteľka klubu LTC Ing. Janka Tužinská. 

Mgr. Monika Krčmáriková
koordinátor športovej činnosti
tried pre nadané deti na šport


 
 • IMG_0054.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0060.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0065.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0066.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom2.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0082.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0083.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0092.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0116.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0119.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0118.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci so Základnou školou, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2015/2016 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných trénerov počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, chceme vrátiť možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas školského klubu).

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externými trénermi v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ nám len umožňuje vyzdvihnúť si deti priamo v škole. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude tak ako po minulé roky zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie, prípadne ak máte záujem zapojiť sa do tenisovej výučby už počas leta, volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská.

Tešíme sa na vás!

Lieskovský tenisový klub – LTC

PS: V ponuke máme aj viacero športových táborov počas letných prázdnin, v prípade záujmu kliknite na
www.tenis-lieskovec.sk.

                                                                                                     


 

Organizácia školského roka 2015/2016

Školský rok sa začína 1. septembra 2015.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

 

Plán práce na mesiac JÚN 2016


 

Videoprezentácia školy


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


2724789

1.6.2016
Úvodná stránka