Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Ponuka školy

Škola a dalton.jpg


 

Oznamy pre žiakov končiacich základnú školu

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov končiacich v školskom roku 2018/2019
dochádzku v základnej škole, že dňa 23. 10. 2018 sa v priestoroch ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene
uskutoční 8. ročník podujatia

STREDOŠKOLÁK – Burza stredných škôl,

 na ktorom sa  okrem stredných škôl z okresov Zvolen, Banská Bystrica, Detva, Krupina,
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
budú prezentovať aj niekoľkí kľúčoví zamestnávatelia z nášho regiónu.
Žiaci IX. A a IX. B sa tohto podujatia zúčastnia v čase od 12,00 do 13,00 hod.
Vítaná je aj účasť zákonných zástupcov,
ktorí môžu získať prehľad o možnostiach štúdia svojich detí  v rôznych typoch stredných škôl.

 

PaedDr. Adriana Veličová
výchovná poradkyňa


 

Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov končiacich v školskom roku 2018/2019 dochádzku v základnej škole,
že v dňoch 12. a 13.11.2018 sa bude konať vyhodnotenie testov profesijnej orientácie,
ktoré žiaci písali v spolupráci s CPPP a P vo Zvolene na konci minulého školského roku.
Pri vyhodnotení je nutná prítomnosť zákonného zástupcu každého žiaka.
V prípade, že sa nebude zákonný zástupca môcť vyhodnotenia v danom termíne zúčastniť,
musí si dohodnúť termín vyhodnotenia testov  individuálne priamo v CPPP a P vo Zvolene.

Vyhodnotenie bude prebiehať v dopoludňajších hodinách podľa vopred stanoveného časového harmonogramu,
ktorý bude vypracovaný v spolupráci so zákonnými zástupcami a žiakmi. 
S uvedeným harmonogramom budú rodičia oboznámení v dostatočnom časovom predstihu
prostredníctvom svojich detí.
V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať výchovnú poradkyňu,
PaedDr. Adrianu Veličovú na tel. čísle 0918 534 025.

 

PaedDr. Adriana Veličová
výchovná poradkyňa


 

Zber papiera

zber.jpg                                zber-papiera-II.1.jpeg

 

Starý papier do zberu veľmi radi zoberú!

V dňoch od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 sa uskutoční ZBER PAPIERA.
Zber prebehne každé ráno na školskom dvore od 7.00 hod. do 8.00 hod. a na obed od 11.30 hod. do 14.00 hod.
V piatok 19. 10. 2018 sa papier zbiera len ráno do 8.00 hod. 
Papier
musí byť previazaný a takisto aj kartón, ktorý sa zbiera!

 
Každý žiak, ktorý prinesie do zberu viac papiera ako sám váži, získava sladkosť.

NAJlepší zberač získa vecnú cenu a NAJ trieda za:
1. miesto -  1 deň voľna na výlet + 10 €
2. miesto -  3 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 7 €
3. miesto - 2 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 5 €    
 

Ďakujeme, že sa zapojíte. Pomôžete tým nášmu životnému prostrediu.

 


 

Súťaž Všetkovedko 2018

Všetkovedko 2018.jpg

Dajte svojmu dieťaťu príležitosť ukázať čo všetko už vie!
Súťaží sa v štyroch kategóriách, žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ,
prihlásenie je možné u svojho triedneho učiteľa do 26. 10. 2018, štartovné 4 €,
viac info na
www.vsetkovedko.sk


 

Prosba

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia Jednotky! 
Chcete sa  dozvedieť viac o aktivitách školySledujte náš facebook TU!

Zdieľajte tieto informácie medzi Vašimi priateľmi na facebooku a dajte vedieť ostatným, čo je nové na Jednotke!
Ďakujeme!

01 ÚVODNÁ STRÁNKA.jpg


 

Matej Tóth na Jednotke!

Dňa 19. 09. 2018 nás navštívil úspešný reprezentant v atletike a olympijský víťaz z Ria 2016 - Matej Tóth
Slávnostne nám dovzdal plaketu Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorá u nás pokračuje aj tento rok.
Ďakujeme za príjemné dopoludnie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Článok z návštevy Jednotky nájdete TU.


IMG_9101.JPG


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok, prípadne noví záujemci sa môžu záväzne nahlásiť formou
prihlášky.
 

Čo absolventi športovej akadémie získajú?

  • deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy
  • absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí 
  • kvalitný tréningový proces 
  • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže 
  • kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady


Záväzní záujemci o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu priamo informovať
u vedúcej trénerky akadémie Mgr. Ivety Segedyovej. 

Tešíme sa na vás!

  ŠAMT2.jpg 

 

      


 

Spolu to zvládneme lepšie

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene        Spolu to zvládneme lepšie!                  
realizuje projekt s názvom

SPOLU TO ZVLÁDNEME LEPŠIE!

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Výška NFP: 68 742 €

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: 
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov.

Kód v  ITMS2014+: 312011I208

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

 


www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


 

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


 

 

Plán práce na mesiac OKTÓBER


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

Erb Zv-text.jpg    Europsky socialny fond.jpg  detska lesnicka univerzita.jpg  Operacny program vzdelavanie.jpg     Agentura MS  pre strukturalne fondy.jpg         logo_uips.jpglogo speak.png         mvp.jpg

 

logo_saaic.jpg   saaic_logo_sk.jpg  Kliknutím sa dostanete na stránku StredTV   zivica.jpg  logo-zelena-skola-hobo-font_med.jpg

 

horiz-popis-small.jpg     logo.jpg          EST.pngAkadémia Mateja Tótha


 


4925887

19.10.2018
Úvodná stránka