Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Zápis detí do 1. ročníka

Vážení rodičia!
Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie
Máme doma prváka.
Zábery z vyučovania na I. stupni si môžete pozrieť TU

 


 

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Jednotke
pre rodičov budúcich prvákov a rodičov žiakov našej školy.
Tešíme sa na Vás vo štvrtok 30. 03. 2017!

 


 

Tenisová príprava - pozvánka

ZŠ JEDNOTKA ZVOLEN A LIESKOVSKÝ TENISOVÝ KLUB
Vás srdečne pozývajú na OTVORENÚ HODINU TENISOVEJ PRÍPRAVY,

ktorá sa uskutoční v telocvični našej školy 29. 03. 2017 o 16:30 hod.
So sebou si prineste športový úbor a tenisky do telocvične.
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!


 

Zber papiera

                               

 

Starý papier do zberu veľmi radi zoberú!

V dňoch od 03. 04. 2017 do 07. 04. 2017 sa uskutoční ZBER PAPIERA.
Zber prebehne každé ráno od 7.00 hod. do 8.00 hod. a na obed od 11.30 hod. do 14.00 hod.
V piatok 07. 04. 2017 sa papier zbiera len ráno do 8.00 hod. 

Papier musí byť previazaný, kartón sa nezbiera!

 
Každý žiak, ktorý prinesie do zberu viac papiera ako sám váži, získava sladkosť.

NAJlepší zberač získa vecnú cenu a NAJ trieda za:
1. miesto -  1 deň voľna na výlet + 10 €
2. miesto -  3 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 7 €
3. miesto - 2 vyučovacie hodiny voľna na tematickú vychádzku + 5 €    
 

Ďakujeme, že sa zapojíte. Pomôžete tým nášmu životnému prostrediu.

 


 

Testovanie 9

Dňa 5. apríla 2017 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského Testovania 9 - 2017, ktorého cieľom je získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium na stredných školách. Testovanie 9  – 2017 sa bude na našej škole realizovať papierovou formou.
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Športové úspechy - ocenenie

Dňa 20. 03. 2017 získal Norko Marošík, VII. B ocenenie
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN za rok 2016.
Srdečne gratulujeme!


 

Tenis 2016/2017

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2016/2017 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných učiteľov II. stupňa počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Bavme deti športom II.

Dňa 16. 03. 2017 sa Detská atletika presunula z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde bolo naplánované posledné postupové kolo v pretekoch Bavme deti športom. Preteky sa uskutočnili v atletickej hale Športového gymnázia, kde organizátori privítali rekordných 21 družstiev. V kategórii základných škôl súťažilo 8 družstiev z Banskej Bystrice a zo Zvolena a v kategórii atletické škôlky 11 družstiev z Banskej Bystrice, zo Žiliny, z Tlmáč, ale tiež zo Zvolena a z Brezna. Družstvá súťažili v desiatich disciplínach, ako napr. skoky cez švihadlo, prekážková dráha Formula, hod plnou loptou cez hlavu, skok do diaľky štafetovou formou a v ďalších. V rámci kategórie základných škôl si prvenstvo vybojovalo družstvo ZŠ Spojová s počtom bodov 26, pred družstvom ZŠ Radvanská „A“ s počtom bodov 27. Na krásnom 3. mieste skončilo družstvo ZŠ, P. Jilemnického 1, Zvolen s počtom bodov 33.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU

 


 

Bavme deti športom

Vo štvrtok, dňa 16. 02. 2017 sa v atletickej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici uskutočnilo 3. kolo pretekov Bavme deti športom, ktoré bolo určené pre základné školy  a pre už existujúce atletické škôlky, ktoré sú zapojené do projektu Detská atletika, z Banskej Bystrice a blízkeho okolia.

Súťažilo 8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) ZŠ. Zo Zvolena sme sa zúčastnili ako jediná základná škola pod vedením Mgr. Moniky Krčmárikovej, ktorá na našej škole vedie atletický krúžok.

Po úvodnom nástupe a privítaní všetkých zúčastnených, doc. PaedDr. Ivanom Čillíkom CSc, riaditeľom pretekov, absolvovali deti spoločné rozcvičenie, aby boli pripravené podať svoj maximálny výkon. Po krátkej inštruktáží jednotlivých disciplín sa deti s chuťou a bojovým pokrikom pustili do prvého kola pretekov, kde  pre ne pripravili sedem disciplín (3-min vytrvalostný beh, odhod medicinbalom z kolien, skoky cez švihadlo, hod oštepom, preskoky cez olympijské kruhy, prekážková dráha Formula, skoky do strán). Po krátkej prestávke sme pokračovali v súťažení v ďalších troch disciplínach, kedy si už jednotlivé družstvá zmerali medzi sebou sily v priamych súbojoch. I keď súťaženie v jednotlivých disciplínach týchto dvoch kategórii prebiehalo spoločne, vyhodnotenie výsledkov prebehlo zvlášť pre základné školy a zvlášť pre atletické škôlky.

Naše družstvo: Emka Garajová, Katka Dvorská - II.B, Danielka Korečková, Saška Jedličková - IV.B, Boris Neuman, Dominik Gibala – II.B, Dávid Moška III.B, Denis Kňažovič IV.B získalo strieborné odznaky v rámci súťaže základných škôl a od prvého miesta nás delil len jediný bod.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU


 

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2016) v prospech Vašich detí

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2016.
 

Získané finančné prostriedky budú použité na nákup:

  • moderných vyučovacích pomôcok,
  • audiovizuálnej techniky,
  • športového náradia a náčinia,
  • na športovú a kultúrnu činnosť pre žiakov školy.

Tlačivo si môžete stiahnuť na www.1zszv.sk 
v sekcii Na stiahnutie alebo vyzdvihnúť
u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka o možnostiach duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018

Dňa 10. 02. 2017 sa uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov základných škôl ohľadom duálneho vzdelávania.

Svoje podmienky systému duálneho vzdelávania predstavili spoločnosti DM drogerie markt a Kaufland.
Avšak možnosť duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník a pracovník marketingu umožňujú aj spoločnosti BILLA a LIDL.

Nižšie sú uvedené pokyny, ako má výchovný poradca, resp. rodič a dieťa postupovať v prípade záujmu o duálne vzdelávanie.

1. V prípade, že žiak má záujem učiť sa v systéme duálneho vzdelávania, vyberie si podnik, resp. jednu z dole uvedených firiem. Následne zašle vyplnenú prihlášku (pre Kaufland a Lidl stiahne formulár zo stránky, DM drogerie má on-line prihlášku na svojej web stránke a v prípade spoločnosti BILLA je potrebné kontaktovať prostredníctvom e-mailu: a.zemcakova@billa.sk alebo telefonicky  +421 911 022 283.

2. Menované spoločnosti budú následne kontaktovať žiaka a jeho zákonného zástupcu.

3. V termíne podania prihlášok do  strednej školy zašle základná škola vyplnenú prihlášku do Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, v ktorej  sa uvedie, že žiak sa bude vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania pre vybratú spoločnosť (konkrétne uviesť pre ktorú).

4. Po prijatí žiaka do strednej odbornej školy spoločnosť uzatvorí do konca augusta 2017 Učebnú zmluvu so zákonným zástupcom žiaka.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať PaedDr. Helenu Hrnčiarovú, zástupkyňu riaditeľky školy hrnciarova.hela@soshotel.sk, 0917414810.

Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní, jeho podmienkach a výhodách nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

         PaedDr. A. Veličová, výchovná poradkyňa


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce na mesiac MAREC


 

Videoprezentácia školy


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


3608975

25.3.2017
Úvodná stránka