Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

EDUCATE SLOVAKIA

Jedným z najväčších projektov, ktorý organizuje agentúra AIESEC Banská Bystrica  je projekt EDUCATE Slovakia.
Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola, ktorú v týždni od 29. 05. do 02. 06. 2017 navštívia 2 stážisti,
Annie Choi z Hong Kongu a Govind Prasad 
Kaushik z Indie.
Zúčastnia sa na rôznych vyučovacích hodinách, kde odprezentujú kultúru a zvyky svojej krajiny.


 

DEŇ DETÍ NA JEDNOTKE

mdd-2.jpg

Vážení rodičia!
Dňa 01. 06. 2017 sa uskutočnia aktivity v rámci MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ.
I. stupeň - športové hry na školskom dvore

II. stupeň - výlety do prírody
Rodičia, ktorí chcete stráviť toto dopoludnie s nami, kontaktujte prosím triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.
PREŽITE DEŇ DETÍ SO SVOJIMI DEŤMI! :)

 


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka končiacich základnú školu

Po prijatí žiaka do strednej školy si zákonný zástupca príde osobne prevziať zápisný lístok,
ktorý vydáva základná škola.
Termín prevzatia si môžete dohodnúť u výchovnej poradkyne PaedDr. A. Veličovej na tel. čísle 0918 534 025.
V prípade neprítomnosti výchovnej poradkyne si zápisný lístok môžete prevziať v kancelárii zástupcov riaditeľky školy na 1. poschodí.

         PaedDr. A. Veličová, výchovná poradkyňa


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku. Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelného športového krúžku. Sme hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná vo zvolenskom okrese, sa v týchto dňoch stala súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte získame CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu. Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a možno niekedy v budúcnosti  napodobnia bývalých žiakov našej školy: Elenu Kaliskú, Jozefa Kuceja, Gabrielu Stacherovú, Vladimíra Slamku, Jána Lašáka či Ladislava Čierneho.

Viac informácii na: www.akademiamatejatotha.sk a www.dobrybeh.o2.sk


 

Športová akadémia Mateja Tótha - výzva

Súťaž krokomer.jpg

Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2 pre našu školu. Stačí sa zaregistrovať na www.dobrybeh.o2.sk, stiahnuť do mobilu aplikáciu, vytvoriť si bežecké konto, ktoré Vám bude rátať nachodené a nabehané kilometre, a tým pomôžete vyhrať Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu ZADARMO.
Súťaž potrvá do 31. 08. 2017.
Tak choďte/pobežte do toho už dnes, každý krok sa počíta!
Ďakujeme!


 

Úspech v plávaní

emma, apríl 2017.jpg

V dňoch 29. - 30. 04. 2017 sa v Žiline konali JARNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI,
kde si Emma Bitalová, VI. B vyplávala 1. miesto (200 polohové preteky), 1. miesto (100 znak),
2. miesto (400 polohové preteky), 3. miesto (200 motýľ), 3. miesto (50 motýľ),
3. miesto (100 voľný spôsob), 3. miesto (200 znak).
Tešíme sa a gratulujeme!


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Tenis 2016/2017

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2016/2017 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných učiteľov II. stupňa počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Bavme deti športom II.

Dňa 16. 03. 2017 sa Detská atletika presunula z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde bolo naplánované posledné postupové kolo v pretekoch Bavme deti športom. Preteky sa uskutočnili v atletickej hale Športového gymnázia, kde organizátori privítali rekordných 21 družstiev. V kategórii základných škôl súťažilo 8 družstiev z Banskej Bystrice a zo Zvolena a v kategórii atletické škôlky 11 družstiev z Banskej Bystrice, zo Žiliny, z Tlmáč, ale tiež zo Zvolena a z Brezna. Družstvá súťažili v desiatich disciplínach, ako napr. skoky cez švihadlo, prekážková dráha Formula, hod plnou loptou cez hlavu, skok do diaľky štafetovou formou a v ďalších. V rámci kategórie základných škôl si prvenstvo vybojovalo družstvo ZŠ Spojová s počtom bodov 26, pred družstvom ZŠ Radvanská „A“ s počtom bodov 27. Na krásnom 3. mieste skončilo družstvo ZŠ, P. Jilemnického 1, Zvolen s počtom bodov 33.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU

 


 

Bavme deti športom

Vo štvrtok, dňa 16. 02. 2017 sa v atletickej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici uskutočnilo 3. kolo pretekov Bavme deti športom, ktoré bolo určené pre základné školy  a pre už existujúce atletické škôlky, ktoré sú zapojené do projektu Detská atletika, z Banskej Bystrice a blízkeho okolia.

Súťažilo 8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) ZŠ. Zo Zvolena sme sa zúčastnili ako jediná základná škola pod vedením Mgr. Moniky Krčmárikovej, ktorá na našej škole vedie atletický krúžok.

Po úvodnom nástupe a privítaní všetkých zúčastnených, doc. PaedDr. Ivanom Čillíkom CSc, riaditeľom pretekov, absolvovali deti spoločné rozcvičenie, aby boli pripravené podať svoj maximálny výkon. Po krátkej inštruktáží jednotlivých disciplín sa deti s chuťou a bojovým pokrikom pustili do prvého kola pretekov, kde  pre ne pripravili sedem disciplín (3-min vytrvalostný beh, odhod medicinbalom z kolien, skoky cez švihadlo, hod oštepom, preskoky cez olympijské kruhy, prekážková dráha Formula, skoky do strán). Po krátkej prestávke sme pokračovali v súťažení v ďalších troch disciplínach, kedy si už jednotlivé družstvá zmerali medzi sebou sily v priamych súbojoch. I keď súťaženie v jednotlivých disciplínach týchto dvoch kategórii prebiehalo spoločne, vyhodnotenie výsledkov prebehlo zvlášť pre základné školy a zvlášť pre atletické škôlky.

Naše družstvo: Emka Garajová, Katka Dvorská - II.B, Danielka Korečková, Saška Jedličková - IV.B, Boris Neuman, Dominik Gibala – II.B, Dávid Moška III.B, Denis Kňažovič IV.B získalo strieborné odznaky v rámci súťaže základných škôl a od prvého miesta nás delil len jediný bod.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce na mesiac MÁJ


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


3828064

26.5.2017
Úvodná stránka