Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Vianočné prázdniny

Riaditeľka ZŠ oznamuje rodičom a žiakom,
že v dňoch od 24. decembra 2018 do 07. januára 2019VIANOČNÉ PRÁZDNINY.
Vyučovanie po prázdninách sa začne 08. 01. 2019 (utorok).

Želáme žiakom, rodičom, pedagogickým i ostatným zamestnancom školy
krásne vianočné sviatky naplnené šťastím, porozumením, srdečnosťou a radosťou. 
Nech čistá krása Vianoc presvieti i nadchádzajúce dni nového roka 2019!


Mgr. Anna Cúttová
riaditeľka školy

free-winter-mountain.jpg


 

Škola inkluzionistov

inklúzia.jpg

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Viete čo je to inklúzia, počuli ste už o slove inklúzia? Je to niečo podobné ako integrácia?
Týka sa len detí, ktoré majú určitý hendikep?

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo
každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti.

Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov.

V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme
hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným
škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným
znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu,
že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré. 

Naša škola sa rozhodla v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podieľať na projekte "Škola inkluzionistov" a bola vybratá ako jeden z 20 účastníkov tohto pilotného projektu. Projekt bude na našej škole prebiehať v šk. roku 2018/2019.

Zdroj: M. Hapalová, Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa, Učiteľské Noviny 01/2018


 

Ponuka školy

Škola a dalton.jpg


 

Fitness

Fitness.jpg

Medzinárodná súťaž GymGol CUP 2018, ktorá sa konala v Nitre,
priniesla Dominike Korečkovej, II. A, Katke Dvorskej, IV. B prvé miesto a Danielke Korečkovej, VI. B druhé miesto vo svojich kategóriách.
Gratulujeme!


 

Prosba

Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia Jednotky! 
Chcete sa  dozvedieť viac o aktivitách školySledujte náš facebook TU!

Zdieľajte tieto informácie medzi Vašimi priateľmi na facebooku a dajte vedieť ostatným, čo je nové na Jednotke!
Ďakujeme!

01 ÚVODNÁ STRÁNKA.jpg


 

Matej Tóth na Jednotke!

Dňa 19. 09. 2018 nás navštívil úspešný reprezentant v atletike a olympijský víťaz z Ria 2016 - Matej Tóth
Slávnostne nám dovzdal plaketu Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorá u nás pokračuje aj tento rok.
Ďakujeme za príjemné dopoludnie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Článok z návštevy Jednotky nájdete TU.


IMG_9101.JPG


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola stala výhercom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha.
Žiaci, ktorí navštevovali krúžok, prípadne noví záujemci sa môžu záväzne nahlásiť formou
prihlášky.
 

Čo absolventi športovej akadémie získajú?

  • deti si vytvoria a zdokonalia pohybový základ pomocou všestrannej atletickej prípravy
  • absolventi krúžku získajú poznatky zo športového tréningu detí 
  • kvalitný tréningový proces 
  • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže 
  • kladný vzťah k pohybu a možnosť rozhodnúť sa, pre aký šport v budúcnosti bude mať dieťa predpoklady


Záväzní záujemci o Športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu priamo informovať
u vedúcej trénerky akadémie Mgr. Ivety Segedyovej. 

Tešíme sa na vás!

  ŠAMT2.jpg 

 

      


 

Spolu to zvládneme lepšie

                        Spolu to zvládneme lepšie - plagát
 

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene

realizuje projekt s názvom

SPOLU TO ZVLÁDNEME LEPŠIE!

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Výška NFP: 68 742 €

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: 
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov.

Kód v  ITMS2014+: 312011I208

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

 


www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


 

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


 

 

Plán práce na mesiac DECEMBER


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

Erb Zv-text.jpg    Europsky socialny fond.jpg  detska lesnicka univerzita.jpg  Operacny program vzdelavanie.jpg     Agentura MS  pre strukturalne fondy.jpg         logo_uips.jpglogo speak.png         mvp.jpg

 

logo_saaic.jpg   saaic_logo_sk.jpg  Kliknutím sa dostanete na stránku StredTV   zivica.jpg  logo-zelena-skola-hobo-font_med.jpg

 

horiz-popis-small.jpg     logo.jpg          EST.pngAkadémia Mateja Tótha


 


5017557

15.12.2018
Úvodná stránka