Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Škola v prírode

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č.204/2015 Z. z. Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Škola v prírode pre žiakov II. a IV. ročníka, rekreačné stredisko Chata Kollárová, Ostrý Grúň, ktorá sa uskutoční v termíne od 01.05. - 05. 05. 2017. Odchod do ŠvP je dňa 01.05. 2017 o 8.00 hod spred budovy školy. Predpokladaný návrat je dňa 05.05. 2017 do 14.00.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť veci súvisiace s účasťou žiaka v ŠvP: potvrdenie pediatra o zdravotnom stave nie staršie ako 1 mesiac, vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 1 deň, preukaz poistenca, vyhlásenie zákonného zástupcu o možnom podaní liekov.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.


 

Školské dielne pre 7. ročník

V dňoch 26. 04. 2017 sa uskutoční vyučovanie predmetu TECHNIKA
v školských dielňach SOŠ DREVÁRSKEJ vo Zvolene pre žiakov VII. A triedy.
Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok a priniesť si pracovný plášť, ceruzu a pravítko.

Mgr. Iveta Segedyová
vyučujúca predmetu 


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku. Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelného športového krúžku. Sme hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná vo zvolenskom okrese, sa v týchto dňoch stala súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte získame CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu. Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a možno niekedy v budúcnosti  napodobnia bývalých žiakov našej školy: Elenu Kaliskú, Jozefa Kuceja, Gabrielu Stacherovú, Vladimíra Slamku, Jána Lašáka či Ladislava Čierneho.

Viac informácii na: www.akademiamatejatotha.sk a www.dobrybeh.o2.sk


 

Športová akadémia Mateja Tótha - výzva

Zapoj sa, behaj a vyhraj Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2 pre našu školu. Stačí sa zaregistrovať na www.dobrybeh.o2.sk, stiahnuť do mobilu aplikáciu, vytvoriť si bežecké konto, ktoré Vám bude rátať nachodené a nabehané kilometre, a tým pomôžete vyhrať Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu ZADARMO.
Súťaž potrvá do 31. 08. 2017.
Tak choďte/pobežte do toho už dnes, každý krok sa počíta!
Ďakujeme!


 

Vyhodnotenie zberu papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jarného zberu papiera.
Spoločne sa vyzbieralo 6 182 kg papiera,
podrobné informácie, umiestnenie tried a meno naj zberača nájdete TU.


 

Úspech na ŽVK 2017

Žiacka vedecká konferencia.jpg

Dňa 21. 04. 2017 sa Simona Výbohová a Olívia Babjaková z VIII. A
zúčastnili ŽIACKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 2017 v priestoroch školy Pink Harmony vo Zvolene,
kde v kategórií ZŠ získali so svojou prezentáciou 2. miesto.
Gratulujeme!


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Tenis 2016/2017

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2016/2017 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných učiteľov II. stupňa počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Bavme deti športom II.

Dňa 16. 03. 2017 sa Detská atletika presunula z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde bolo naplánované posledné postupové kolo v pretekoch Bavme deti športom. Preteky sa uskutočnili v atletickej hale Športového gymnázia, kde organizátori privítali rekordných 21 družstiev. V kategórii základných škôl súťažilo 8 družstiev z Banskej Bystrice a zo Zvolena a v kategórii atletické škôlky 11 družstiev z Banskej Bystrice, zo Žiliny, z Tlmáč, ale tiež zo Zvolena a z Brezna. Družstvá súťažili v desiatich disciplínach, ako napr. skoky cez švihadlo, prekážková dráha Formula, hod plnou loptou cez hlavu, skok do diaľky štafetovou formou a v ďalších. V rámci kategórie základných škôl si prvenstvo vybojovalo družstvo ZŠ Spojová s počtom bodov 26, pred družstvom ZŠ Radvanská „A“ s počtom bodov 27. Na krásnom 3. mieste skončilo družstvo ZŠ, P. Jilemnického 1, Zvolen s počtom bodov 33.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU

 


 

Bavme deti športom

Vo štvrtok, dňa 16. 02. 2017 sa v atletickej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici uskutočnilo 3. kolo pretekov Bavme deti športom, ktoré bolo určené pre základné školy  a pre už existujúce atletické škôlky, ktoré sú zapojené do projektu Detská atletika, z Banskej Bystrice a blízkeho okolia.

Súťažilo 8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) ZŠ. Zo Zvolena sme sa zúčastnili ako jediná základná škola pod vedením Mgr. Moniky Krčmárikovej, ktorá na našej škole vedie atletický krúžok.

Po úvodnom nástupe a privítaní všetkých zúčastnených, doc. PaedDr. Ivanom Čillíkom CSc, riaditeľom pretekov, absolvovali deti spoločné rozcvičenie, aby boli pripravené podať svoj maximálny výkon. Po krátkej inštruktáží jednotlivých disciplín sa deti s chuťou a bojovým pokrikom pustili do prvého kola pretekov, kde  pre ne pripravili sedem disciplín (3-min vytrvalostný beh, odhod medicinbalom z kolien, skoky cez švihadlo, hod oštepom, preskoky cez olympijské kruhy, prekážková dráha Formula, skoky do strán). Po krátkej prestávke sme pokračovali v súťažení v ďalších troch disciplínach, kedy si už jednotlivé družstvá zmerali medzi sebou sily v priamych súbojoch. I keď súťaženie v jednotlivých disciplínach týchto dvoch kategórii prebiehalo spoločne, vyhodnotenie výsledkov prebehlo zvlášť pre základné školy a zvlášť pre atletické škôlky.

Naše družstvo: Emka Garajová, Katka Dvorská - II.B, Danielka Korečková, Saška Jedličková - IV.B, Boris Neuman, Dominik Gibala – II.B, Dávid Moška III.B, Denis Kňažovič IV.B získalo strieborné odznaky v rámci súťaže základných škôl a od prvého miesta nás delil len jediný bod.
Gratulujeme!

Fotky nájdete TU


 

Venujte 2% (3%) z daní (za rok 2016) v prospech Vašich detí

Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Aj tento rok môžete pomôcť našej škole poukázaním Vašich 2 % /3 %/ zo zaplatenej dane za rok 2016.
 

Získané finančné prostriedky budú použité na nákup:

  • moderných vyučovacích pomôcok,
  • audiovizuálnej techniky,
  • športového náradia a náčinia,
  • na športovú a kultúrnu činnosť pre žiakov školy.

Tlačivo si môžete stiahnuť na www.1zszv.sk 
v sekcii Na stiahnutie alebo vyzdvihnúť
u ekonómky školy a triedneho učiteľa. 

Ďakujeme!


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka o možnostiach duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018

Dňa 10. 02. 2017 sa uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov základných škôl ohľadom duálneho vzdelávania.

Svoje podmienky systému duálneho vzdelávania predstavili spoločnosti DM drogerie markt a Kaufland.
Avšak možnosť duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník a pracovník marketingu umožňujú aj spoločnosti BILLA a LIDL.

Nižšie sú uvedené pokyny, ako má výchovný poradca, resp. rodič a dieťa postupovať v prípade záujmu o duálne vzdelávanie.

1. V prípade, že žiak má záujem učiť sa v systéme duálneho vzdelávania, vyberie si podnik, resp. jednu z dole uvedených firiem. Následne zašle vyplnenú prihlášku (pre Kaufland a Lidl stiahne formulár zo stránky, DM drogerie má on-line prihlášku na svojej web stránke a v prípade spoločnosti BILLA je potrebné kontaktovať prostredníctvom e-mailu: a.zemcakova@billa.sk alebo telefonicky  +421 911 022 283.

2. Menované spoločnosti budú následne kontaktovať žiaka a jeho zákonného zástupcu.

3. V termíne podania prihlášok do  strednej školy zašle základná škola vyplnenú prihlášku do Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, v ktorej  sa uvedie, že žiak sa bude vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania pre vybratú spoločnosť (konkrétne uviesť pre ktorú).

4. Po prijatí žiaka do strednej odbornej školy spoločnosť uzatvorí do konca augusta 2017 Učebnú zmluvu so zákonným zástupcom žiaka.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať PaedDr. Helenu Hrnčiarovú, zástupkyňu riaditeľky školy hrnciarova.hela@soshotel.sk, 0917414810.

Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní, jeho podmienkach a výhodách nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

         PaedDr. A. Veličová, výchovná poradkyňa


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce na mesiac APRÍL


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


3726561

24.4.2017
Úvodná stránka