Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Letné prázdniny

WEB.jpg

Oznamujeme žiakom školy, že v čase
od 2. júla do 31. augusta 2018 sú letné prázdniny.
Vyučovanie v novom školskom roku 2018/2019 sa začína v pondelok 3. septembra 2018.

Želáme všetkým žiakom školy šťastné
a príjemné letné prázdniny.

Mgr. Anna Cúttová
riaditeľka školy


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Informácie o pracovnom mieste na pozíciu PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC - UČITEĽ FYZIKY

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • 01. 09. 2018
Pracovná doba:
 • Pracovný úväzok je 8 hod. týždenne, 
  (2 dni, 6. a 8. ročník)
Odmeňovanie:
 • v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z.  
Kvalifikačné predpoklady:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f)  bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa,
e) v prípade prijatia predložíte aj:
    zápočet rokov, výpis z registra trestov, potvrdenú vstupnú lekársku
    prehliadku.

Žiadosti zasielať:
 • do 31. 07. 2018
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:

 


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Informácie o pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec - učiteľ NSV,
hudobná výchova
- 6VH, výtvarná výchova - 6VH, výchova umením - 1VH  

Miesto výkonu práce:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Termín nástupu:
 • 01. 09. 2018
Pracovný úväzok:
 • 13 hodín týždenne
Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                     

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f)  bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný životopis,
c) overená fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
d) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnávateľa,
e) v prípade prijatia predložíte aj:
    zápočet rokov, výpis z registra trestov, potvrdenú
    vstupnú lekársku prehliadku

Žiadosti zasielať:
 • do 31. 07. 2018
Adresa zamestnávateľa:
 • ZŠ P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Kontakt zamestnávateľa:                                                                                                                    

 

Zbierka školských pomôcok

Zbierka pomocok.jpg

Prispieť môžete od 20. do 28. 06. 2018!
Školské pomôcky do zbierky môžete odovzdať dobrovoľníkom, ktorí navštívia jednotlivé triedy alebo osobne
u p. učiteľky Balocovej a Felixovej v zborovni 2. stupňa.
Ďakujeme, že sa zapojíte!


 

Hlasovanie za školu

O2.jpg

Hlasujte za našu školu a vyhrajte pre ňu
ŠPORTOVÚ AKADÉMIU MATEJA TÓTHA na 1 rok ZADARMO.
Stačí kliknúť na odkaz
TU, zadať svoje telefónne číslo a potvrdiť.
Je to BEZPLATNÉ A JEDNODUCHÉ.
Hlasovať môžete do 30. júna 2018, jedenkrát denne! 
Ďakujeme za každý Váš hlas!

 


 

Spolu to zvládneme lepšie

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene        Spolu to zvládneme lepšie!                  
realizuje projekt s názvom

SPOLU TO ZVLÁDNEME LEPŠIE!

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Výška NFP: 68 742 €

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu: 
Zvýšiť inklúzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov.

Kód v  ITMS2014+: 312011I208

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

 


www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


 

Celé Slovensko číta deťom

05.jpg

Žiaci ZŠ, P.Jilemnického 1813 /1 vo Zvolene prežili príjemné dopoludnie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom,
ktoré sa uskutočnilo 06. 06. 2018 na Zvolenskom zámku. Ďakujeme organizátorom projektu za možnosť pre žiakov primárneho vzdelávania zúčastniť sa krásneho kultúrneho a výchovno-vzdelávacieho podujatia Zvolen číta deťom. Žiakom čítala pani primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a ďalšie významné osobnosti
verejného a spoločenského života na Slovensku. Čítanie bolo umocnené krásnym tanečným kultúrnym
programom žiakov umeleckej školy. Podujatie prebiehalo na Zvolenskom zámku v pozitívnej a radostnej
atmosfére a podporilo u žiakov rozvíjanie kladného vzťahu ku knihám a k čítaniu.
Žiaci i takouto zaujímavou a netradičnou formou boli motivovaní k tomu,
že vedieť čítať s porozumením obohacuje život každého mladého človeka a je
veľkouinvestíciou do jeho budúcnosti.

Mgr. Anna Cúttová
riaditeľka školy


 

Okresné kolo v atletike

Ivet.jpg

Okresné kolo v atletike mladších žiakov a žiačok sa konalo dňa 06. 06. 2018,
kde Stanka Pollaková zo VII. B obsadila 2. miesto v skoku do výšky,
Samuel Barcík zo VII. B obsadil 1. miesto v behu na 800 metrov a 2. miesto v hode kriketovou loptičkou,
Radovan Gašpar zo VII. A obsadil 1. miesto v skoku do diaľky,
Dalibor Dvorský zo VII. B obsadil 2. miesto v skoku do výšky a 3. miesto v behu na 800 metrov.
Gratulujeme!


 

Poďakovanie pani primátorky, 5. ročník, 03. 05. 2017

Dňa 03. 05. 2018 sa pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová
v sprievode šéfredaktorky Zvolenských novín Mgr. Evky Ježovičovej
prišla osobne poďakovať žiakom 5. ročníka
za aktívny a zodpovedný prístup k projektu Spolu vyzbierame viac!


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí do strednej školy príde zákonný zástupca žiaka do základnej školy,
prinesie rozhodnutie o prijatí žiaka do strednej školy a výchovná poradkyňa
PaedDr. A. Veličová mu vydá zápisný lístok.
Zápisný lístok sa vydáva na podpis len zákonnému zástupcovi žiaka /  je len 1 exemplár /.
Zápisný lístok odnesie zákonný zástupca žiaka do strednej školy, kde bol žiak prijatý a chce sa zapísať.
Ak sa neskôr rozhodne, že sa chce zapísať do v poradí druhej školy, do ktorej bol prijatý,
vyzdvihne si zákonný zástupca lístok v prvej škole a prenesie ho do druhej školy.
V prípade neprítomnosti výchovnej poradkyne si môžete zápisný lístok vyzdvihnúť
v kancelárii zástupcov
riaditeľky školy na 1. poschodí.
Ďalšie informácie: 0918534025 / A. Veličová /

 

Informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy si môžete pozrieť TU.
 

Bližšie informácie a kontakty k duálnemu vzdelávaniu a harmonogram prijímacieho pokračovania
na denné štúdium v stredných školách
 nájdete TU.

PaedDr. A. Veličová, výchovná poradkyňa


 

Fitness

Danielka_máj 2018.jpg

Dňa 19. 05. 2018 sa uskutočnil F.R.E.S.H. CUP Zvolen,
kde Dominika Korečková z I. A získala 1. miesto.
Gratulujeme!


 

Matej Tóth na Jednotke!

Matej Tóth, olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, navštívil našu školu a
slávnostne odovzdal certifikát Športovej akadémie Mateja Tótha,
do ktorej sme zapojení s podporou "Grantu Lekárne Dr. Max".
Deti si užili jeho prítomnosť a my veríme, že sa mu u nás páčilo!
Viac fotiek nájdete TU a video nájdete TU.

10.jpg


 

Športová akadémia Mateja Tótha na Jednotke

 

 

Akadémia Mateja Tótha Logo          Matej Tóth

 

 

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku. Ambíciou tejto akadémie je ponúknuť deťom celoročnú pohybovú prípravu s prepracovanou metodikou a programom. Je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu  u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Pohybový program bude ponúkať voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelného športového krúžku. Sme hrdí na skutočnosť, že práve naša škola, ako jediná vo zvolenskom okrese, sa v týchto dňoch stala súčasťou tejto akadémie. Účasťou v tomto projekte získame CERTIFIKÁT ŠPORTOVEJ AKADÉMIE – celoslovenského projektu podpory detského športu. Dúfame, že tento projekt s osobnou podporou a angažovanosťou Mateja Tótha bude dostatočnou motiváciou pre mnohých žiakov našej školy stať sa jej členom. Naši žiaci dostanú príležitosť budovať pozitívny vzťah k atletike a možno niekedy v budúcnosti  napodobnia bývalých žiakov našej školy: Elenu Kaliskú, Jozefa Kuceja, Gabrielu Stacherovú, Vladimíra Slamku, Jána Lašáka či Ladislava Čierneho.

Viac informácii na: www.akademiamatejatotha.sk a www.dobrybeh.o2.sk

ŠAMT2.jpg

 


 

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


 

 

Plán práce na mesiac JÚN


 

Tenis 2017/2018

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2017/2018.
V  prípade záujmu vás, rodičov, je možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas činnosti školského klubu) pod vedením kvalifikovaného trénera LTC.

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externým trénerom v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ zabezpečí vyzdvihnutie a presun detí do priestorov TU Zvolen. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská
45/533 09 32 - Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

 

 

 

                                                                                                     


 

Videoprezentácia školy

2013    2017


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


4836813

17.7.2018
Úvodná stránka