Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka Základnej školy, Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

Začiatok školského  roka 2016/2017  je 05. 09. 2016 o 8.00 hodine na školskom dvore (nástup prváčikov je o 7,45 hod.). Žiakov 1. ročníka privítajú triedne pani učiteľky Mgr. Zora Paučová Mgr. Monika Krčmáriková. Po príhovore riaditeľky školy sa žiaci so svojimi rodičmi presunú do triedy, kde každá triedna učiteľka podá rodičom organizačné pokyny na najbližšie dni. Dozviete sa ako bude prebiehať vyučovanie, čo bude potrebné žiakom dokúpiť, informácie o stravovaní, školskom klube detí a pod. Už prvý deň bude v prevádzke školský klub detí do 17,00 hod. (ranná činnosť ŠKD v čase od 6.00 hod do 7.30 hod nebude!!!!!!!). V čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. sa bude podávať v školskej jedálni obed.

 


 

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

Slávnostné otvorenie nového školského roka bude 5. septembra 2016 (pondelok) o 8.00 hod. na školskom dvore.

Mgr. Anna Cúttová
riaditeľka školy

 


 

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Pondelok     08.00 - 12.00 hod

Streda         08.00 - 12.00 hod

Piatok          08.00 - 12.00 hod


 

Platba za stravu - september 2016

Vedúca ZŠS oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poplatok za stravovanie v ŠJ na mesiac september 2016 je nutné uhradiť už v mesiaci august 2016.


 

Zmena príspevku na činnosť ŠKD

Na základe VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa od 01. 09. 2016 mení výška príspevku na činnosť ŠKD
na 8 € mesačne.

Príspevok sa  uhrádza  do  20. dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD  súčasťou. Ak  je  dieťa  prijaté  do ŠKD  v priebehu  školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok  uhrádza  vždy do troch  pracovných dní odo dňa,  v ktorom  bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

Viac info na webovom sídle mesta Zvolen.


 

Slávnostné oceňovanie žiakov

Dňa 22. 06. 2016 sa na Zvolenskom zámku konalo slávnostné oceňovanie žiakov
za úspešné zúčastnenie sa v olympiádach, vo vedomostných a športových súťažiach.
Ocenenie si prebrali Žofia Dávidová, VIII. A, Kamila Bienska, VIII. A, Ivana Bozalková, VII. A,
Samuel Štímel, VII. A a Adam Berkeš, VII. B.

Gratulujeme!


 

Majstrovstvá sveta vo fitness detí

         

Dňa 21. 06. 2016 sa konali Majstrovstvá sveta vo fitness detí, Novi Sad v Srbsku,
kde Katka Dvorská, I. B v kategórii detí do 7 rokov získala 3. miesto, 
Danielka Korečková, III. B v kategórii dievčat 8-9 rokov získala 3. miesto
a Damián Korečko, V. B v kategórii chlapci do 12 rokov získal 3. miesto.
Gratulujeme!


 

Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor

Rada mládeže Slovenska Vás pozýva do celoeurópskych konzultácií
s mladými ľuďmi o smerovaní a budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg.
Jeho cieľom je zapojiť čo najväčšiu a najpestrejšiu vzorku mladých ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť k problémom súčasnosti.
Najjednoduchším spôsobom je vyplnenie anonymného online dotazníka, ktorý zaberie len pár minút.

http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/  Viac info na  http://strukturovanydialog.sk/
Ďakujeme!


 

Konferencia  DETI PRE MESTO ZVOLEN

    

Dňa 30. 05. 2016 sa na Starej radnici vo Zvolene konala 
konferencia DETI PRE MESTO ZVOLEN ako súčasť projektu "Mestská sieť pre mladých". 
Úvodný príhovor mala primátorka mesta Zvolen, Ing. Lenka Balkovičová.
Konferencia bola o príbehoch menších aj väčších, ktorí sa rozhodli urobiť niečo dobré v prospech ostatných,
v prospech prírody, životného prostredia a svojej komunity. Aj keď mladí ľudia a deti budú znášať dôsledky dnešných rozhodnutí dospelých, málokedy majú možnosť do tohto rozhodovania zasiahnuť. Pritom mnohí z najmladších obyvateľov nášho mesta vedia nielen veľmi dobre problémy pomenovať, ale sa aj podieľať na ich riešení, venovať svoj čas a energiu zlepšovaniu svojho mesta, svojej komunity. 
Školu reprezentovali Kamila Bienska a Žofia Dávidová, VIII. A s prezentáciou Environmentálni experti.


 

Popoludnie s tenisovou raketou

Dňa 13. marca 2016 sa uskutočnilo v tenisovej hale LTC Lieskovec stretnutie hráčov a hráčok krúžku Tenisová prípravka
ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Deti počas tejto príjemnej akcie s názvom „Popoludnie s tenisovou raketou“ predviedli svojim rodičom, učiteľom, pani riaditeľke Mgr. Anne Cúttovej a priateľom tenisu čo sa na hodinách venovaných tomuto krásnemu športu naučili. Pod vedením pána trénera Mgr. Tomáša Tužinského sa najskôr učili hrám a pohybovým schopnostiam, ktoré upevňujú ich telesné a duševné zdravie. Pretože deti hru milujú a radi medzi sebou súperia. Postupne prechádzali na zložitejšie hry s rôznymi tenisovými loptičkami a rôznymi raketami až sa dostali hravou formou k prvým tenisovým úderom a vedomostiam. A práve v tento deň mohli ukázať svoje tenisové zručnosti a obratnosti s tenisovou loptičkou a raketou. Do aktivít sa zapojili aj rodičia, ktorí boli právom hrdí na svoje ratolesti.
Všetci sme si oddýchli od každodenných povinností a spokojní, že sme vhodne využili voľný čas, odchádzali domov. Odmenou pre deti bol zaslúžený diplom sladkosť v podobe veľkonočnej čokoládovej pochúťky, ktorú pre deti pripravila majiteľka klubu LTC Ing. Janka Tužinská. 

Mgr. Monika Krčmáriková
koordinátor športovej činnosti
tried pre nadané deti na šport


 
 • IMG_0054.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0060.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0065.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0066.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom2.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • Popoludnie s tenisom.jpg

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0082.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0083.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0092.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0116.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0119.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016

 • IMG_0118.JPG

  Popoludnie s tenisovou raketou, 13. 03. 2016


 

Zelená škola

Cerifikát Zelená škola


A je to tu!!! Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Svedčí o tom aj diplom Na ceste k Zelenej škole, ktorý prevzali zástupcovia žiakov kolégia Zelenej školy (Martin Valentíny, VII. A, Kamila Bienska, VIII. A a Alexandra Gallová, IX. B) spolu
s koordinátorkou programu Ing. Marianou Galbavou počas slávnostnej certifikácie v Piešťanoch, dňa 8. - 9. októbra 2015. Okrem slávnostného odovzdávania sa zúčastnili zaujímavých workshopov a prehliadky po elektrárni.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, podporovali a šírili myšlienky Zelenej školy počas celých dvoch rokov na Jednotke. 
PS: v programe Zelená škola pokračujeme aj tento školský rok :)
...viac fotiek v rubrike Projekty alebo v PK biológie...


 

Tenis v Jednotke

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ro

Otvorená hodina tenisovej prípravy žiakov 1.-4. ročníka, jún 2015
Autor: škola


 
 

 
 

Na základe veľmi kvalitnej a bezproblémovej spolupráce v súčasnosti a úspešných výsledkov v minulosti by sme radi pokračovali v spolupráci so Základnou školou, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene  vo výučbe tenisu v novom školskom roku 2015/2016 a to nasledovne:

- všetci žiaci a žiačky budú naďalej navštevovať pohybovú prípravu pod vedením kvalifikovaných trénerov počas vyučovania,
- v  prípade záujmu vás, rodičov, chceme vrátiť možnosť  prihlásiť a zapojiť vaše deti do tenisového krúžku v poobedných hodinách, po vyučovaní (počas školského klubu).

Nakoľko krúžok je dobrovoľná aktivita zabezpečovaná externými trénermi v externých priestoroch (VŠ – TU ZVOLEN), ZŠ nám len umožňuje vyzdvihnúť si deti priamo v škole. 

Sumu za prenájom športovej haly TU Zvolen budú hradiť rodičia prihlásených žiakov. Presná suma bude zverejnená  na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom združení, priamo predstaviteľom klubu.

Dôležité je spomenúť, že vám odpadá povinnosť deti niekde voziť, presúvať, všetko bude tak ako po minulé roky zabezpečované trénermi klubu a zamestnancami ZŠ.

Pre podrobnejšie informácie, prípadne ak máte záujem zapojiť sa do tenisovej výučby už počas leta, volajte :
0905 892 677 -  Ing. Jana Tužinská.

Tešíme sa na vás!

Lieskovský tenisový klub – LTC

PS: V ponuke máme aj viacero športových táborov počas letných prázdnin, v prípade záujmu kliknite na
www.tenis-lieskovec.sk.

                                                                                                     


 

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).


 
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

Plán práce

Videoprezentácia školy


 

Naši partneri

                            

 

         

 

              


 


2998607

28.8.2016
Úvodná stránka